כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Humanities and Social Sciences

כיתות מחשוב

 

בפקולטה למדעי הרוח והחברה פזורים מספר כיתות לימוד ותרגול במחשבים

להלן הכיתות:

בניין 74 בקומת " ארומה " ממוקמות 2 כיתות לימוד

כיתה 101

כיתה 102

 

בניין 17 בקומה התחתונה ממוקמת כיתת לימוד ותרגול

כיתה 007

 

בניין 72 בקומה 4 מחלקה לכלכלה ממוקמת כיתת לימוד ותרגול

כיתה 443