​​​להורדת מערכת שעות לחטיבה לשפה ותרבות ערבית: מערכת שעות תשעט חטיבה לערבית-מעודכן.pdf

* ייתכנו שינויים 
 

לחטיבה זו רשאים להירשם סטודנטים בעלי רמת פטור בערבית ספרותית ודוברי ערבית-שפת אם