האם התקבלתי לתוכנית?

להלן מספר תעודות זהות ושמות היישובים, של התלמידים שעברו בהצלחה את בחינות הכניסה ל"קידומטיקה"!

תלמידי כיתות ה'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים יש ללחוץ כאן

תלמידי כיתות ו'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים יש ללחוץ כאן

תלמידי כיתות ז' - לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים יש ללחוץ כאן

תלמידי כיתות ח'-ט'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים יש ללחוץ כאן

 

ביום רביעי, י"ב בחשבון תשע"ח, 1/11/2017, יתקיים טקס פתיחת שנה לתלמידי קידומטיקה והוריהם.

לפתיחת ההזמנה לטקס יש ללחוץ כאן.