האם התקבלתי לתוכנית?

להלן מספר תעודות זהות ושמות היישובים, של התלמידים שעברו בהצלחה את בחינות הכניסה ל"קידומטיקה" לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019:

תלמידי כיתות ה'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים

תלמידי כיתות ו'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים

תלמידי כיתות ז' - לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים

תלמידי כיתות ח'-ט'- לפתיחת קובץ עם פרטי התלמידים

 

ביום ראשון, יכ"ר בחשון תשע"ח, 4/11/2018, יתקיים טקס פתיחת שנה לתלמידי קידומטיקה והוריהם.

לפתיחת ההזמנה לטקס יש ללחוץ כאן