מידע לנרשמים

 

המועדון פועל באופן סדיר באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע. אנו מתכבדים להביא בפניכם מידע על הפעילות:

יום בשבוע

יום ב'

יום ה'

מקום הפעילות

ב"ש – אוניברסיטת בן גוריון,

קמפוס בית היאס

(מול מלון לאונרדו וקופת-חולים ג')

ב"ש – אוניברסיטת בן גוריון,

קמפוס ראשי (מול סורוקה)

(מול מלון לאונרדו וקופת-חולים ג')

גוש

קבוצות ממשיכים

קבוצות מתחילים

קבוצות מתחילים

קבוצות ממשיכים

כיתות​כיתות ו'-ז'כיתות ה'-ו'כיתות ז'-ח'-ט'

כיתות ז' - י"ב

​תאריך פעילות ראשונה

 16/10/2017

06/11/2017

09/11/2017

19/10/2017

זמן הפעילות

19:15  -  16:30

  1. התחלת הפעילות וסיומה בדיוק בזמן הרשום (16:30 עד 19:15), עם הפסקה של רבע שעה בין שתי סדנאות (17:45 עד 18:00). כל פעילות מתקיימת בקבוצות לפי הכיתות, כאשר בכל קבוצה יש מנחה ועוזר הוראה (חונך).

  2. כל מפגש מחולק לשני חלקים וכל חלק מוקדש לנושא אחר. למשל, משתתף יכול לעסוק בחלק הראשון של המפגש בחשיבה לוגית ובחלק השני ב"קסם המספרים"; או בחלק הראשון ב"פלאי הגיאומטריה" ובחלק השני ב"קליידוסקופ מתמטי". הנושאים מועברים בסבב בין כל הקבוצות, כך שכל אחד ייהנה ממגוון הנושאים.
  3. אחת לארבעה או חמישה שבועות משתנה מבנה הקבוצות ומתקיים יום של פעילויות מיוחדות. ביום זה יתקיים טורניר ב"הוקי" מתמטי, תחרות בתחנות, אליפות במשחקים מתמטיים, תתקיים מיני אולימפיאדה או הרצאת אורח.         

  4. נהלים:

אסור לעזוב בשום אופן את שטח האוניברסיטה עד תום הפעילות.

  • יש להביא קלסר וכלי כתיבה, אוכל ושתייה לכל מפגש.