הכשרת חונכים ומלווים

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

 הערה - עו"ה שבדרגה 7-8 יכולים לבחור ללמוד בדרגה 7 או 8 , כלומר עו"ה בדרגה 6 יכול לבחור הן בתכנית לדרגה 7 והן בתכנית לדרגה 8, וכנ"ל לעו"ה בדרגה 7. עו"ה בדרגה 8 יכול לבחור בתכנית לדרגה 9 אם עומדת בתנאי הסף, או לבחור בתכניות בדרגות 7-8.

להרשמה:

 שליחת טופס הרשמה​ מקוון.​

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 למורים בשנת שבתון- בשיעור הראשון יש לגשת לגליה במזכירות למלא את טופס ההרשמה המתאים, בניין 72, חדר326 משרדי היחידה לקידום המקצועיות בחינוך.