מיומנויות חברתיות ליועצות
 
בשנת הלימודים תשע"ח לא יפתח הקורס
 
מנחה: ד"ר שני מנשקו-טשכמר
שנה א' - ימי ד' אחת לשבועיים, בשעות 16:15-18:45 + מפגשי הנחייה אישיים.

 
פרטי ההשתלמות, תנאי קבלה והרשמה:
 
 היקף:  135 שעות במשך שנתיים:
שנה א' - 40 שעות השתתפות בשיעורים ו- 20 שעות ליווי והנחייה אישית
שנה ב' - 45 שעות השתתפות בשיעורים, 15 שעות ליווי והנחיה אישית ו- 15 שעות כתיבה אישית.

תנאי קבלה:
* נמצא בדרגת הקידום המתאימה באופק חדש  6-8
* בעל תואר אקדמאי ראשון מוכר
* מנהל ביה"ס מעודכן על ידי המורה על הצטרפותו להתמחות בדרגה זו
* טופס חתום
* בנוסף- ליועצים חינוכיים-         בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי ו – 5 שנות ניסיון לפחות.
                                              יועצים ותיקים אינם נדרשים לתואר שני.
                                               חריגים יכולים להיכנס על בסיס מקום פנוי.
 
להרשמה שליחת טופס הרשמה טופס הרשמה אופק חדש תשעח.docx ל- edukidum@bgu.ac.il
 למורים בשנת שבתון- יש לגשת בשיעור הראשון, לגליה, מזכירות למלא את טופס ההרשמה המתאים, בניין 72, חדר 326, משרדי היחידה לקידום המקצועיות בחינוך.