דלג לתוכן העמוד
היחידה לקידום
המקצועיות בחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

​​​ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט החלה​.

טופס רישום​

בהמשך ייתפרסם לו"ז התכנית לשנת תשע"ט.

קורס דו שנתי תשע"ח- תשע"ט. הקורס מתקיים בימי שני בשעות 16:15-19:30 (מלבד תאריכים מסויימים המפורטים בלו"ז בהם הלימודים יחלו ויסתיימו רבע שעה מאוחר יותר).
​בשנת הלימודים תשע"ט המפגשים יתקיימו על פי לוח השנה האקדמי. בנוסף למפגשים אלו יתקיימו לאורך השנה שני ימי עיון.


תכנית ההכשרה ללימודי הערכה ומדידה תשע"ח
סמסטר א'סמסטר ב'
23.10.17
16:30-19:45
5.3.18
30.10.1712.3.18
16:30-19:45
6.11.1719.3.18
13.11.179.4.18
20.11.1716.4.18
27.11.1723.4.18
4.12.17
16:30-19:45
30.4.18
11.12.177.5.18
18.12.1714.5.18
25.12.1728.5.18
1.1.18
16:30-19:45
4.6.18
8.1.1811.6.18
15.1.1818.6.18
* כנס רא"מה
תאריך יימסר בהמשך
25.6.18
הצגת פרוייקטים

שימו לב- בתאריך ה-16.10.17 יתקיים יום הכנה מקדים. ההשתתפות בו הינה תנאי להשתתפות בתכנית.

התמחות בהערכה ומדידה

תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית המכשירים למילוי תפקיד רכז הערכה. 
מטרת התכנית לפתח בקרב הסטודנטים להערכה זהות אישית ומקצועית, תוך ציודם בכלים והתנסויות רלוונטיים לתפקיד רכז הערכה בכלל ולראשית תפקידו בפרט. התכנית כולל את הקורסים: זהותו המקצועית של המעריך, הערכה חלופית, גישות מתקמדות במדידה חינוכית, הערכת פרויקט ופרקיטיקום.

 
קהל היעד: רכזי הערכה חינוכיים, במוסדות שונים ובבתי ספר, או המיועדים לתפקיד זה.
היקף התכנית: התכנית מתפרשת על שנתיים אקדמיות, סה"כ מקיפה התוכנית 240 שעות- 120 שעות כל שנה 
המשלבות לימודים תיאורטיים ופרקטיים. 
 
תאריכים ושעות לשנת הלימודים תשע"ח יימסרו בהמשך.
 
התכנית תתקיים בימי שני, 16:15 - 19:30.

 עלות: 5330 ש"ח לכל שנה.

 מדיניות החזר: תשלום עבור הקורס יוחזר לנרשמים עד שבועיים לאחר תחילת הקורס, למעט מקדמה
 
תנאי קבלה: בעלי תואר שני. כמו כן, יערך ראיון אישי. 
מוכר לאופק חדש בהיקף המתאים לכל דרגה, כולל דרגות 7-9
 
*אישור השעות לקידום בדרגה  או לגמול הוא בהתאם לתנאי הרפורמה בה נמצא המורה
 
להרשמה יש למלא את טופס הרישום ​המקוון. בנוסף, יש לשלוח אישור תואר שני למייל  edukidum@bgu.ac.il או לפקס
08-6461869 .
קורסים בתכנית:
שנה א'
 
זהותו המקצועית של המעריך 
הקורס עוסק בסוגיות המתייחסות למהות עבודתו של המעריך בכלל ולעבודתו של המעריך הבית ספרי בפרט תוך התייחסות להיבטים שונים בעבודתו. מטרות הקורס הן רכישת דרכים וכלים להתמודדות עם התפקיד, הכרות והתמודדות עם קשיים העולים בתהליך ההערכה, למידת ההתפתחות ההיסטורית של התפקיד בעולם ובישראל, פיתוח הזהות המקצועית של המעריך בזירה החינוכית (מוסדות וארגונים), תכנון עבודה ועוד.
 
הערכה חלופית
הקורס עוסק בסוגיות בהערכת לומדים חלופית וההשתמעות הנובעות מכך להוראה וללמידה, תוך מתן דגש על תיאוריות ומגוון דרכים להערכת הישגי תלמידים בכתה הטרוגנית.
במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בפיתוח כלי הערכה, יכירו מושגי יסוד ועקרונות בהערכת הישגי לומדים, יפתחו גישה ביקורתית-רפלקטיבית כלפי גישות הערכה וידונו במקומה של ההערכה החלופית במערכת החינוך הישראלית העכשווית.
-
מדידה חינוכית והערכה פדגוגית: כלי מדידה
מטרת הקורס היא להכיר מושגים ועקרונות מרכזיים במדידה חינוכית, להתנסות בפיתוח של כלי מדידה (מבחן הישגים, סקר, ושאלון), ולהבין את השיקולים המעורבים בבנייה של כלים אלה. במסגרת הקורס ידונו נושאים כגון הערכה ע"פ מטרות ויעדי הוראה, בחינת כלי מדידה שונים (מבחן, סקר, שאלון, משוב) ועוד.
 
מדידה חינוכית והערכה פדגוגית: ניתוח, פרשנות ודיווח של נתונים כמותיים בביה"ס
מטרת הקורס היא להכיר דרכי יישום והפקת תועלת מממצאי הערכה של הישגי לומדים (מיצ"ב, בגרות, ציונים בית ספריים וכו') ומדדים בית ספריים נוספים (התמדה, נשירה, תחלופת מורים וכו'). הסטודנטים יתנסו בשיטות שונות לעיבוד וניתוח נתונים ובפרשנות של ממצאים ויכירו דרכים להצגה מיטבית של ממצאים ולדיווחם.

 
שנה ב'
הערכת תכנית
מטרת הקורס היא הקניית ידע עיוני והבלטת דרכי יישומו בתחום הערכת תכניות חברתיות וחינוכיות. בנוסף, הקורס יפתח יכולת להערכת הדינמיקה הבית ספרית וכלים לבקרת איכות לגבי תהליכי ומוצרי ההערכה שבאחריות הרכז.
פרקטיקום
ההתנסות כוללת מעורבות הסטודנט לאורך שנת הלימודים השנייה במסגרת חינוכית בה מתקיימות הערכת לומדים, והערכת תכניות לימודים ופרויקטים חינוכיים. ההתנסות תלווה בסדנה שתתקיים באוניברסיטה ובה יידונו סוגיות שונות שתעלינה או עלולות להתעורר באתרי ההתנסות במסגרת ההערכה. הפרקטיקום  מאפשר לסטודנט המתכשר להתנסות בחלק מתפקידי רכז הערכה בית ספרי בתוך מוסד חינוכי (בית ספר או מוסד אחר): הוא יכיר את המוסד החינוכי, ילמד על תהליכי הערכה ויתנסה בהם. הסטודנט יבצע אבחון של המוסד  החינוכי, יכיר תוך כדי כך סוגים שונים של פעילויות הערכה ותכנון המתרחשות בו, יכיר גורמים המעורבים בפעילויות, דפוסי עבודה, צמתי התמודדות וקבלת החלטות של צוותי עבודה שונים,  ויעקוב אחר שינויים המתחוללים בעת עיצוב מדיניות וקידום שינויים המתקיימים במוסד החינוכי. חשיפה זו תסייע לסטודנט לקשר בין התאוריה לבין  העבודה בשדה החינוך.
 
 

 קהילת למידה 

קהילת למידה לרכזי הערכה ומדידה מיועדת לבוגרי תכניות להכשרת רכזי הערכה בית ספרים, המשמשים כרכזי הערכה בבית הספר.
תפקידו של הרכז במערכת החינוך הוא תפקיד חדש, הדורש גיבוש וסיוע בכניסתו לתפקידו. אחת המסגרות העשויה לאפשר זאת היא קהילת למידה. מטרת הילת הלמידה לסייע לרכז בתכנון ובעשייה, לעודד בבית הספר קיום מתמשך של תרבות הערכה ולמידה הרואה בממצאי המבחנים והסקרים ובממצאי הערכה פנימיים פוטנציאל לחולל שיפור ממשי. גישה כזו מממשת את עקרון ה"מדידה בשירות הלמידה", שמובילה ראמ"ה, המהווה מצפן לאופן הלמידה והעשייה של הקהילה. 

 

 
להרשמה שילחו את הטופס  קהילת הערכה ומדידה - טופס הרשמה.docxלמייל  edukidum@bgu.ac.il או לפקס 08-6461869
 למורים בשנת שבתון- יש לגשת למזכירות למלא את טופס ההרשמה המתאים.
היקף: 60 שעות
עלות: 65 ש"ח
 
מדיניות החזר: תשלום עבור הקורס יוחזר לנרשמים עד שבועיים לאחר תחילת הקורס, למעט מקדמה
 
 תנאי קבלה: 
* בוגרי תכניות להכשרת רכזי הערכה בית ספרים המשמשים או מיועדים לשמש כרכזי הערכה בבית הספר בפועל.
 
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר

פתיחת התכנית מותנת במספר המשתתפים