​​​
ההרשמה ללימודי תעודת הוראה לשנת הלימודים תשע"ט בעיצומה!
להרשמה עקבו אחר פרסומי האוניברסיטה בקישור הבא:
 
הכשרה להוראה בבתי ספר העל יסודיים במקצועות השונים הנלמדים בבתי הספר.
לבוגרים ניתנת תעודת הוראה שהיא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבי"ס על-יסודי.
משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני בתחום הדעת לקבלת רישיון הוראה לכתות י"א-י"ב.
 
*משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.
למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רשיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.