המחשבה היהודית מימי הרב סעדיה גאון ועד לשפינוזה: פילוסופיה יהודית ניאו-אפלטונית, ספר הכוזרי לריה"ל, הגותו של הרמב"ם, פילוסופיה אריסטוטלית יהודית ומתנגדיה, פילוסופיה קראית, פרשנות פילוסופית למקרא, ספרות הפולמוס היהודי-נוצרי, ספרות מוסרית יהודית בימי הביניים ועוד.

קורסים לדוגמא:

  1. מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
  2. מבוא לפילוסופיה יהודית של הרמב"ם
  3. פילוסופיה מדינית יהודית בימי הביניים
  4. פרשנות פילוסופית על התורה בימי הביניים
  5. ספר העיקריים לר' יוסף אלבו
  6. הפילוסופיה בפולמוס היהודי נוצרי
  7. גלוי וסתום בפילוסופיה של ימי הביניים