המחשבה היהודית מתקופת מנדלסון וההשכלה ועד היום: הרמן כהן, מרטין בובר, פרנץ רוזנצוויג, היסודות האידיאולוגיים של מדעי היהדות, המחשבה הלאומית והציונית, המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה, המחשבה החילונית, עמנואל לוינס, ספרות תיאולוגית על השואה ועוד.

קורסים לדוגמא:

  1. הדתה וחילון של היהדות
  2. הרב אברהם יצחק הכהן קוק – פילוסוף או מקובל?
  3. 'עגלה מלאה ועגלה ריקה' – השיח הערכי ההלכתי ביחס לחילונים
  4. פציפיזם ואנרכיזם במחשבה היהודית במאה העשרים
  5. הקבלה בהגות היהודית המודרנית
  6. תולדות הקבלה במאה העשרים
  7. אקסיסנציאליזם יהודי: פרנץ רוזנצוויג
  8. אתגרים בהגות יהודית המודרנית: תגובות לשואה ולתקומת מדינת ישראל
  9. ביאליק כהוגה דעות
  10. הישן יתחדש: עיונים בהגותם של אחד העם ושל הרב קוק