​​​​זרמים רוחניים בימי בית שני, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, סידור התפילה, הלכה וחברה ועוד.

קורסים לדוגמא:

  1. מדרש בראשית רבה-היבטים רעיונים וספרותיים
  2. תלמוד למתחילים: מבואות וסוגיות שונות
  3. דתות אחיות: יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה
  4. התלמוד הבבלי על רקע תקופתו
  5. בעלי התוספות בצר​פת:1100-1300:פרשנות, הלכה ומציאות
  6. תאולוגיה, פרשנות ויצירה במדרשי האגדה הקלאסיים
  7. התפילה באלף שנותיה הראשונות: בין חז"ל לסידורים הקדומים
  8. מבוא למחשבת חז"ל וספרותה