המחלקה ללשון העברית – תוכניות הלימודים לתואר הראשון

 

א. מחלקה ראשית: התוכנית המורחבת – 80 נק"ז (לבעלי ממוצע 80 בקורסי שנה א')

ב. דו־מחלקתית: התוכנית הרגילה – 54 נק"ז

ג. מחלקה משנית: התוכנית המצומצמת – 28 נק"ז (גם לתלמידים במחלקה ללימודים רב־תחומיים)

 

 

התוכנית המורחבת והתוכנית הרגילה

שנה א – 22 נק"ז

תולדות הלשון 2 נק"ז

ניקוד* (א+ב) 4 נק"ז

ערבית בסיסית* 2 נק"ז

מבוא לדקדוק העברי** (א+ב) 4 נק"ז

יסודות התחביר** 2 נק"ז

ערבית לחוקרי עברית 2 נק"ז

תורת ההגה של העברית החדשה 2 נק"ז

תורת ההגה של לשון המקרא 2 נק"ז

סמנטיקה 2 נק"ז

ציון עובר: 56 ומעלה בכל הקורסים למעט: *65 ומעלה, **75 ומעלה

בקורסים "מבוא לדקדוק העברי" ו"יסודות התחביר" יתקיימו בחינות פטור בשבוע הראשון ללימודים.

תנאי מעבר לשנה ב: ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה א' וממוצע כללי של 65 לפחות.

 

שנה ב – 18 נק"ז

תורת הצורות של לשון המקרא (א+ב) 4 נק"ז

לשון חז"ל – מבוא 2 נק"ז

תחביר העברית החדשה 2 נק"ז

הדרכה ביבליוגרפית 2 נק"ז

מבוא לחקר השיח של העברית החדשה 2 נק"ז

עברית מקראית – טקסט ולשון 2 נק"ז

שניים מן הקורסים:

לשון חז"ל – צורות 2 נק"ז

שפה וחברה 2 נק"ז

חקר השיח – המשך 2 נק"ז

תנאי מעבר לשנה ג': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של 65 לפחות.

 

שנה ג – 14 נק"ז

ארמית מקראית 2 נק"ז

מבוא לעברית של ימי הביניים 2 נק"ז

כתיבה מדעית* 2 נק"ז

סמינר (א+ב) 4 נק"ז

שניים מן הקורסים:

עברית תקנית לתלמידי לשון 2 נק"ז

קורס בחירה משתנה 2 נק"ז

קורס בחירה משתנה 2 נק"ז

* פטור על בסיס הציון בקורס "הדרכה ביבליוגרפית".

 

תלמידי התוכנית המורחבת ילמדו סמינר נוסף (4 נק"ז) בשנה ב ועוד קורסי בחירה מהמחלקה וממחלקות אחרות בהיקף של 22 נק"ז.

 

 

התוכנית המצומצמת

שנה א – 12 נק"ז

תולדות הלשון 2 נק"ז

ניקוד* (א+ב) 4 נק"ז

מבוא לדקדוק העברי** (א+ב) 4 נק"ז

יסודות התחביר** 2 נק"ז

ציון עובר: 56 ומעלה בכל הקורסים למעט: *65 ומעלה, **75 ומעלה

בקורסים "מבוא לדקדוק העברי" ו"יסודות התחביר" יתקיימו בחינות פטור בשבוע הראשון ללימודים.

תנאי מעבר לשנה ב: ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה א' וממוצע כללי של 65 לפחות.

 

שנה ב – 8 נק"ז

אחד משני הקורסים:

תורת ההגה של העברית החדשה 2 נק"ז

תורת ההגה של לשון המקרא 2 נק"ז

סמנטיקה 2 נק"ז

לשון חז"ל – מבוא 2 נק"ז

תחביר העברית החדשה 2 נק"ז

תנאי מעבר לשנה ג': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של 65 לפחות.

 

שנה ג – 8 נק"ז

מבוא לחקר השיח של העברית החדשה 2 נק"ז

מבוא לעברית של ימי הביניים 2 נק"ז

סמינר (א+ב) 4 נק"ז