המחלקה ללשון העברית

(סימן מחשב 123)

 

מטרת הלימודים

להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה.

לתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות בנות זמננו.

להכשיר את התלמידים ללימודים מתקדמים, לרבות מחקר ועריכה לשונית (ראו תארים שני ושלישי).

 

מבנה הלימודים

 •      -  תכנית דו-מחלקתית
 •      -  תכנית מחלקה ראשית
 •      -  חטיבת לימודים מורחבת


  תכנית הלימודים – דו-מחלקתי (54 נק"ז)
  שנה א'
  קורסי חובה

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

ניקוד א', ב'

123-1-1011

123-1-2331

א'+ ב'

3

2

2

-

2

2

ניתוח תחבירי א', ב'

123-1-1021

123-1-2411

א'+ ב'

3

2

2

-

2

2

מבוא לדקדוק העברי א', ב'

123-1-2571

123-1-2581

א'

2

2

-

2

מבוא להדרכה ביבליוגרפית

123-1-1031

ב'

2

2

 

2

הדרכה ביבליוגרפית

123-1-1651

א'+ ב'

6

4

4

-

4

4

ערבית ספרותית למתחילים א', ב'

123-1-2201

123-1-2211

ב'

2

2

-

2

תורת ההגה של לשון המקרא

123-1-1081

א'

2

2

-

2

תורת ההגה של העברית החדשה

123-1-1451

 

* קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה – פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט.

חובה על תלמידי שנה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"ח.

מס' הקורס הוא 151-1-0008.

הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 9:00- 12:00 או ביום חמישי בשעה 16-19.

 

תנאי מעבר לשנה ב'

ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 56, אך בשיעורים 'ניקוד', 'ניתוח תחבירי', 'מבוא לדקדוק העברי' ו'ערבית ספרותית למתחילים'  הציון העובר הוא 65. אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו- ג'. הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס-הקדם שלו בהצלחה.

תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 65 ומעלה בשיעורי שנה א'.

 

 

שנה ב' קורסי חובה וסמינרים

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'/ב'

2

2

-

2

*סמנטיקה

123-1-1461

א'

2

2

-

2

*ארמית א' (מקראית)

121-1-2781

ב'

2

2

-

2

ארמית ב'

123-1-1101

א'

2

2

-

2

לשון חז"ל - מבוא

123-1-1801

ב'

2

2

 

2

לשון חז"ל - צורות

123-1-1811

א'/ב'

2

2

-

2

תחביר העברית החדשה

123-1-1141

א'/ב'

2

2

-

2

כתיבה מדעית

123-1-0031

א'+ ב'

4

2

2

2

2

תורת הצורות של לשון המקרא א', ב'

123-1131+2261

 

* החל משנת הלימודים תשע"ו, שיעור זה יילמד יחד עם תלמידי המחלקה למקרא במסגרת המחלקה למקרא.

תנאי מעבר לשנה ג': נדרש ציון 56 בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של לפחות 65.

 

                  שנה ג'

קורסי חובה

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'/ב'

2

2

-

2

תחביר לשון המקרא

123-1-1111

א'/ב'

2

2

-

2

טקסטים בעברית קדומה

123-1-1151

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לעברית של ימי הביניים

123-1-1351

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לחקר השיח של העברית החדשה

123-1-1071

א'+ב'

4

2

2

-

2

2

**סמינר א', ב'

 

*באישור המרצה וועדת ההוראה ניתן ללמוד את הסמינר גם בשנה ב'.

 

תכנית הלימודים – מחלקה ראשית  (80 נק"ז)

הלימודים בתכנית זו טעונים אישור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה ומותנים בממוצע 80 ומעלה בציוני שנה א'. מומלץ מאוד ללמוד במסגרת הזאת.

        שנה א' (זהה לתכנית הדו-מחלקתית)

קורסי חובה

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

ניקוד א', ב'

123-1-1011

123-1-2331

א'+ ב'

3

4

-

4

ניתוח תחבירי

א', ב'

123-1-1021

א'+ ב'

3

2

2

-

2

2

מבוא לדקדוק העברי א', ב'

123-1-2571

123-1-2581

א'

2

2

-

2

מבוא להדרכה ביבליוגרפית

123-1-1031

ב'

2

2

-

2

הדרכה ביבליוגרפית

123-1-1651

א'+ ב'

6

4

4

-

4

4

ערבית ספרותית למתחילים א', ב'

123-1-2201

123-1-2211

ב'

2

2

-

2

תורת ההגה של לשון המקרא

123-1-1081

א'

2

2

-

2

תורת ההגה של העברית החדשה

123-1-1451

*בתכנית זו ניתן ללמוד סמנטיקה בשנה א' או בשנה ב'.

* קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה – פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט.

חובה על תלמידי שנה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"ח.

מס' הקורס הוא 151-1-0008.

הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 9:00- 12:00 או ביום חמישי בשעה 16-19.

 

תנאי מעבר לשנה ב'

ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 56, אך בשיעורים 'ניקוד', 'ניתוח תחבירי', 'מבוא לדקדוק העברי' ו'ערבית ספרותית למתחילים' הציון העובר הוא 65. אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו- ג'. הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס-הקדם שלו בהצלחה.

תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 65 ומעלה בשיעורי שנה א'.

 

שנה  ב'

קורסי חובה וסמינרים

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'/ב'

2

2

-

2

*סמנטיקה

123-1-1461

א'

2

2

-

2

*ארמית א' (מקראית)

121-1-2781

ב'

2

2

-

2

ארמית ב'

123-1-1101

א'

2

2

-

2

לשון חז"ל - מבוא

123-1-1801

ב'

2

2

 

2

לשון חז"ל - צורות

123-1-1811

א'/ב'

2

2

-

2

תחביר העברית החדשה

123-1-1141

א'/ב'

2

2

-

2

כתיבה מדעית

123-1-0031

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

תורת הצורות של לשון המקרא א', ב'

123-1131+2261

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

**סמינר ראשון א', ב'

 

 * החל משנת הלימודים תשע"ו, שיעור זה יילמד יחד עם תלמידי המחלקה למקרא במסגרת המחלקה למקרא.

** בתוכנית זו, חובה על התלמיד ללמוד את הסמינר הראשון שלו בשנה ב'.

סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים ב' ו-ג': קורסים בהיקף של 22 נק"ז (רשימה של קורסי הבחירה מופיעה באתר המחלקה).

 

תנאי מעבר לשנה ג'

נדרש ציון 56 בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של לפחות 65.

 

שנה ג'

קורסי חובה +סמינרים

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

ב'

2

2

-

2

תחביר לשון המקרא

123-1-1111

א'/ב'

2

2

-

2

טקסטים בעברית קדומה

123-1-1151

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לעברית של ימי הביניים

123-1-1351

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לחקר השיח של העברית החדשה

123-1-1071

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

סמינר שני א', ב'

 

 

סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים ב' ו-ג': ראו סעיף זה בשנה ב'.

 

 

 • תכנית הלימודים –חטיבה (28 נק"ז)

  שנה א'

  קורסי חובה

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'+ב'

4

2

2

-

2

2

ניקוד א', ב'

123-1-1011+2331

א'+ב'

3

2

2

-

2

2

מבוא לדקדוק העברי א', ב'

123-1-2571+2581

א'+ב'

3

2

2

-

2

2

ניתוח תחבירי א', בי

123-1-1021+2411

א'/ב'

2

2

-

2

*סמנטיקה

123-1-1461

ב'

2

2

-

2

הדרכה ביבליוגרפית

123-1-1651

 

*בתכנית זו ניתן ללמוד סמנטיקה בכל אחת משנות הלימוד.

* קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה – פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט.

חובה על תלמידי שנה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"ח.

מס' הקורס הוא 151-1-0008.

הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 9:00- 12:00 או ביום חמישי בשעה 16-19.

 

תנאי מעבר לשנה ב'

ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 56, אך בשיעורים 'ניקוד', 'ניתוח תחבירי' ו'מבוא לקדקוד העברי' הציון העובר הוא 65. אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו- ג'. הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס-הקדם שלו בהצלחה.

תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 65 ומעלה בשיעורי שנה א'.

 

שנה ב' קורסי חובה

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

ב'

2

2

-

2

תורת ההגה של לשון המקרא

123-1-1081

א'

2

2

-

2

תורת ההגה של העברית החדשה

123-1-1451

א'/ב'

2

2

-

2

תחביר העברית החדשה

123-1-1141

א'

2

2

-

2

לשון חז"ל - מבוא

123-1-1801

*בתכנית זו ניתן ללמוד אחד הקורסים על תורת ההגה.

 

תנאי מעבר לשנה ג'

נדרש ציון 56 בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של לפחות 65.

 

שנה ג'

קורסי חובה+סמינרים

סמסטר

סה"כ נקודות

סה"כ שעות

שעות תרגול

שעות

שם הקורס

מס' הקורס

א'+ ב'

4

2

2

-

2

2

סמינר אחד א', ב'

 

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לעברית של ימי הביניים

123-1-1351

א'/ב'

2

2

-

2

מבוא לחקר השיח של העברית החדשה

123-1-1071

 • תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב-תחומיים (147)

הערות כלליות

 

* על מנת לסגור את התואר במחלקה יש להגיע לממוצע של 65 לפחות בשיעורי המחלקה.

 

סמינרים

במסגרת מחלקה ראשית כותבים 2 עבודות סמינר. בתכנית הדו-מחלקתית ובמסגרת מחלקה משנית כותבים עבודת סמינר אחת בלבד.

העבודה תוגש לא יאוחר מ-30  בספטמבר בסוף שנת הלימודים שבה מתקיים הסמינר.  בקשות לדחיית מועד ההגשה לא יידונו לאחר 31 באוגוסט של אותה שנת הלימודים (תקנות מפורטות יותר ניתן לקבל במזכירות המחלקה). כללי הגשת העבודה ייקבעו על ידי המרצה ובהתאם לתקנון הסמינרים. זכאים להשתתף בסמינרים רק תלמידים שסיימו את כל החובות של שנה א'. אין להשתתף בשני סמינרים של מרצה אחד או בנושא אחד. חלק מהסמינרים יהיו פתוחים רק לתלמידי שנה ג' או לתלמידים בעלי ציונים גבוהים בתחומים רלוונטיים לסמינר.

 

פטורים ותגבורים

 1. השיעור 'ערבית ספרותית למתחילים א' מיועד לתלמידים שאינם יודעים ערבית. לא יוכלו להשתתף בו תלמידים שקיבלו ציון עובר בערבית בבחינת הבגרות (3 יחידות ומעלה) או ששפת-אמם ערבית.
 2. בשיעור 'ערבית ספרותית למתחילים ב' לא ישתתפו תלמידים שקיבלו ציון 70 ומעלה בערבית בבחינת הבגרות (3 יחידות ומעלה) או ששפת-אמם ערבית.
 3. תלמיד שאינו רשאי להשתתף באחד מהקורסים הנ"ל ישלים את הנקודות החסרות בתיאום עם ועדת ההוראה המחלקתית. לקראת תחילת שנת הלימודים תפורסם רשימת שיעורים ממחלקות אחרות שניתן ללמוד במסגרת זו.
 4. תלמידי שנה א' ששפת-אמם אינה עברית מחויבים בשיעורי תגבור בקורסי היסוד 'ניקוד' (א'+ב'), 'מבוא לדקדוק העברי' (א'+ב') ו'ניתוח תחבירי' (א'+ב') ללא תוספת תשלום.
 5. תלמידים ששפת-אמם עברית יחויבו אף הם בשיעורי תגבור בסמסטר ב' אם הישגיהם בסמסטר א' יהיו נמוכים מן הרף שהציבו המרצים בקורסים הנידונים. התגבור לתלמידים אלה כרוך בתשלום סמלי ומתבצע במתכונת של חונכות אישית (פרטים נוספים בדיקנאט הסטודנטים).


  חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון