דלג לתוכן העמוד
המחלקה
ללשון העברית
הירשמו ללימודים להרשמה

מגמת עריכת לשון בתואר השני במחלקה ללשון העברית

מגמת עריכת לשון

בתואר השני במחלקה ללשון העברית

מועמדים יקרים,

אנא קראו בעיון את המידע שלהלן בעיון וכן התעדכנו באתרים אלה:

שנתון- http://in.bgu.ac.il/humsos/heblang/DocLib/shnaton2Hebrew-2017.pdf

מערכת שעות -  http://in.bgu.ac.il/humsos/heblang/Pages/sys.aspx

 

מידע למועמדים –

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/degree_2/Hebrew_Language_degree_2.aspx

 

 

 

למידע מנהלי אנא פנו למנהלנית, הגב' שמחה וורים – 08-6472092, warim@bgu.ac.il.

 

לשאלות אקדמיות, לאחר קריאה מעמיקה של המידע הנ"ל, אפשר ליצור קשר עם ראשת המגמה, ד"ר פנינה שוקרון-נגר, בדוא"ל pshukrun@bgu.ac.il.

 

בפנייה לד"ר שוקרון-נגר

 • צרפ/י את גיליונות הציונים הרלוונטיים סרוקים בקובץ אחד.
 • ציין/י אם הינך עוסק/ת בהוראת לשון, ואם כן – באילו כיתות.
 • ציין/י את מספר הטלפון שלך לבירורים.

   

1.     כללי

המחלקה ללשון העברית מציעה תכנית עריכת לשון בתוך לימודי התואר השני. לימודי העריכה מכשירים את הסטודנטים לעבודה כעורכי לשון וכיועצי לשון, מקצועות שהביקוש להם הולך וגובר בשנים האחרונות. מיומנויות העריכה נוגעות לטקסטים אקדמיים (מאמרים, עבודות גמר ועוד), עיתונאיים (חדשות, פרסומות) וספרותיים. משך הלימודים שנתיים (לתלמידי השלמות – שלוש שנים), אך אפשר להאריך אותם בשנה אם צריך. היקף הלימודים 40 נק"ז במסלול הכללי ו-32 נק"ז במסלול המחקרי (עם תזה).

 

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בממוצע 80 ומעלה. אפשר שחלק מהמועמדים יעברו גם ריאיון אישי. סטודנטים שאינם בוגרי אחת המחלקות ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ יידרשו ללמוד קורסי השלמה אחדים מלימודי התואר הראשון במחלקתנו (על פי רמת ידיעותיהם). לימודי העריכה ולימודי ההשלמה ירוכזו בימים רביעי וחמישי למעט מקרים חריגים.

 

היקפם של הקורסים הקשורים ישירות לעבודת העריכה הוא 22 נק"ז, ובהם הן לימודים תאורטיים, הן לימודים מעשיים.

כמו יתר תלמידי התואר השני ישתתפו תלמידי התכנית בסמינר המחלקתי (4 נק"ז), וילמדו קורסי בחירה בהיקף של 14 נק"ז. תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודת מחקר; תכנית לימודיהם תכיל רק חלק מקורסי התכנית לעריכה, ונוסף על כך הם ילמדו קורסי בחירה על פי המלצת המנחה (סעיף 2).

המחלקה נותנת חשיבות עליונה לאיכות ההכשרה של הסטודנטים ושמה לה למטרה להוציא לשוק אנשי מקצוע מצטיינים. לשם כך נבחר בקפידה סגל הוראה שיוכל לתת מענה הן לשאלות התאורטיות, הן לקשיים המעשיים בעבודתו של העורך. את קורסי החובה במגמת העריכה מלמדים מרצים בעלי ניסיון רב בתחום (בכתבי עת מובילים, בהוצאות ספרים ובכלי התקשורת).


 

 

2.     נתיבי הלימוד

 1. נתיב כללי

  קורסים בהיקף של 40 נק"ז.

  שקלול ציוני התואר:   קורסים ­– 80%

                               בחינת גמר – 20%

   
 2. נתיב מחקרי 

  מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי ומסוגלים לכתוב עבודת מחקר מתקדמת באופן עצמאי.

   

  תנאי קבלה: (1) סיום השנה הראשונה בממוצע 90. בוגרי תואר ראשון בלשון עשויים להתקבל לנתיב המחקרי כבר בתחילת השנה הראשונה על סמך הישגיהם בתואר הראשון; (2) בחירת נושא לעבודת גמר והסכמה של אחד המרצים במחלקה לשמש מנחה; (3) אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית.

  אם יש צורך אפשר יהיה לדרוש מתלמידי מחקר קורסים נוספים.

  תכנית הלימודים: קורסים – 32 נק"ז; עבודת גמר – 8 נק"ז (יש להגיש עד סוף השנה השנייה; קיימת אפשרות להארכה בשנה). תלמידי עריכת לשון בנתיב המחקרי יוותרו על חלק מקורסי המגמה או הבחירה על פי המלצת המנחה וראשת המגמה בהתאם לתחום המחקר הנבחר.

  שקלול ציוני התואר:   קורסים – 50%

                               בחינת גמר – 20%

                                 עבודת גמר – 30%

   

3.     לימודי השלמה

לימודי ההשלמה מיועדים לסטודנטים שאין להם תואר ראשון בלשון העברית. את דרישות ההשלמה קובעת ראשת המגמה על-פי גיליון הציונים של הסטודנט/ית.

יש לסיים את ההשלמות בשנה הראשונה או לכל המאוחר בשנה השנייה ללימודים.

להלן פירוט קורסי ההשלמה. הציון העובר בשלושת הקורסים הראשונים בטבלה הוא 80. ביתר הקורסים – 65. הממוצע הכללי הנדרש בשבעת קורסי ההשלמה הוא 70. 

 

הקורסהערות
1.       ניתוח תחבירימבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.
2.       ניקודמבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.
3.       מבוא לדקדוקמבוא. אפשר לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה.
4.       סמנטיקה 
5.       תחביר העברית החדשה או  תחביר לשון המקראמותנה בפטור מ"ניתוח תחבירי".
6.       תורת ההגה של לשון המקראיש לסיים את הקורס בשנה א של ההשלמות.
7.       תורת הצורות של לשון המקראמותנה בפטור מ"ניקוד" ומ"מבוא לדקדוק". מומלץ לאחר הקורס "תורת ההגה".

 

 • רצוי מאוד ללמוד את החומר בקורסי המבוא לפני תחילת שנת הלימודים ולגשת למבחן פטור. המבחן מתקיים בשבוע הראשון בסמסטר. הודעה על המקום ועל הזמן תופיע באתר ובלוח המודעות לקראת תחילת שנת הלימודים. אין צורך להירשם מראש למבחן. לאור ניסיוננו אנו ממליצים להתאמץ ללמוד ולקבל פטור בעיקר בקורסים "ניתוח תחבירי" ו"מבוא לדקדוק". כל ספר הכנה לבגרות מתאים ללימוד עצמאי של החומר במקצועות אלו.
 • בד בבד עם קורסי ההשלמה אפשר ללמוד עד שני קורסים המיועדים לשנה א בתואר השני. יש להתייעץ עם מרצי הקורסים בעניין התאמתכם לקורס. אם יינתן לכם אישור – יש ליידע על כך את ראשת המגמה.

   

4.     תכנית הלימודים במגמה לעריכת לשון

 

קורס/ סדנהנק"זשנהתיאורהערות
סדנה ביסודות העריכה א + ב4אסדנה למתחילים שבה ייבחנו טקסטים מסוגים שונים בסוגות לא-ספרותיות. הסדנה תתמקד בטעויות לשון, בבעיות סגנון ובשיקולי העורך בהכרעה בין משלבים, סגנונות ורבדים לשוניים.

סדנה בסיסית.

ציון עובר: 80

העברית הנורמטיבית א + ב4אבקורס יילמדו כללי העברית התקנית בתחומי התצורה, התחביר והסמנטיקה (כגון מילות יחס, קישוריוּת וסדר המילים במשפט) וכללי ההתקנה (פיסוק, כתיב חסר ניקוד). יידון בהרחבה השילוב בין שיקולי נורמטיביות לבין שיקולי קבילות.

סדנה בסיסית.

ציון עובר: 80

קריאה מודרכת וסוגיות של עריכה בטקסטים ספרותיים4בהקורס יוקדש לדיון בטקסטים ספרותיים מסוגות שונות. יידונו וייושמו שיקולי העורך הייחודיים לסוגות אלו.דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות
סדנה בעריכה טקסטים בעיתונות2בבסדנה יילמדו וייושמו המאפיינים הייחודיים של עריכת טקסטים בעיתונות הכתובה והמשודרת, בעיקר של כתבות חדשותיות ושל פרסומות.דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות

סדנה בעריכת טקסטים עיוניים

א + ב

4בהסדנה תתמקד בעריכת טקסטים מדעיים, בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה. בין היתר יילמדו וייושמו תעתיק, שיטות אחדות של רישום ביבליוגרפי ושל הפניות ביבליוגרפיות, כללי הציטוט וייחודי הכתיבה המדעית. דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות
סדנה בעריכת תרגום א + ב4בבקורס ייבחנו טקסטים מתורגמים מסוגים שונים בהשוואה לטקסטים המקוריים שמהם תורגמו. יידונו וייושמו פתרונות לבעיות אופייניות לתרגום, כגון סדר מילים משובש, העדפת מונחים לועזיים, אי-חפיפה משלבית ועוד.דרישת קדם: סיום הסדנאות הבסיסיות
קורס בחירה בשפה שמית או בעברית הקדומה א + ב4א/ב

שפה שמית – ערבית למתקדמים, ארמית למתקדמים, אכדית, פניקית, אוגריתית.

קורסים בעברית הקדומה מתעדכנים מדי שנה.

שפה שמית אפשר ללמוד גם במחלקה אחרת
קורסי בחירה נוספים*10א/בעל פי הדרישות המפורטות להלן בסעיף 5. 

סמינר מחלקתי

א + ב

4א+בכחמש פגישות בכל סמסטר (ביום חמישי בשעה 14:15). הקורס בלא מטלות, אך יש בו חובת נוכחות.1 נק' לכל סמס' לאורך שנתיים

 

5.     קורסי בחירה

 • בכל שנה מוצעים במחלקה קורסי בחירה מגוונים. הקורסים יעודכנו באתר המחלקה במערכת השעות לשנה הבאה.
 • בוגרי תואר ראשון בלשון רשאים ללמוד קורסים טקסטואליים ממחלקות אחרות כקורסי בחירה (עד 8 נק"ז, באישור רכזת המגמה).
 • בוגרי תואר ראשון במחלקות אחרות (כלומר, לא בלשון עברית) רשאים ללמוד קורסי חובה של התואר הראשון בלשון העברית כקורסי בחירה בתואר השני (עד 8 נק"ז, באישור רכזת המגמה). כמו-כן, סטודנטים אלו (ורק אלו!) מחויבים ללמוד את הקורס "טקסטים מן המקורות" (4 נק"ז) כקורס בחירה. הקורס ניתן אחת לשנתיים ומיועד לתלמידי שנה א/ ב, לרבות תלמידי השלמות.
 • סטודנטים שלא למדו קורס יסוד בחקר השיח ופרגמטיקה בלימודי התואר הראשון ("מבוא לחקר השיח של העברית החדשה" באוני' בן-גוריון או קורס דומה במוסד אקדמי אחר) – ורק סטודנטים אלו – מחויבים ללמוד את הקורס "סוגות ומשלבים של העברית החדשה" (2 נק"ז) כקורס בחירה. הקורס מיועד לתלמידי שנה א, לרבות תלמידי השלמות.
 • לתלמידי מחקר מומלץ להתייעץ עם המנחה בבחירת קורסים.

   

6.     דרישות נוספות

 • עבודת סמינר באחד הקורסים העיוניים.
 • עבודת עריכה בהיקף גדול באחת הסדנאות המתקדמות (לא הבסיסיות!).
 • בחינת גמר בתום הלימודים – גם בנתיב המחקרי! (ציון עובר 75)
 • חובת אנגלית – על פי תקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
 • חובת שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים לתלמידי הנתיב המחקרי – על פי תקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

7.     הערות

 • המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למגמה העיונית תלמידים שלא יימצאו מתאימים לעריכת לשון.
 • אפשר ללמוד גם מערכת חלקית (יום בשבוע), אולם לא נוכל להבטיח שתוכלו להסתפק ביום לימודים אחד בשבוע לאורך כל לימודיכם.
 • ימי הלימודים של התואר השני ושל לימודי ההשלמה הם רביעי וחמישי, למעט קורס ההשלמה "ניתוח תחבירי" הניתן בדרך-כלל בימי שני. בקורס זה המתקשים להגיע יוכלו להיעדר מהשיעורים ולהשלים את החומר מחבריהם לכיתה.

   

  נשמח לראותכם בין תלמידינו!