פרופ' בעז שושן

   

חדר:
בניין 74, חדר 312
טלפון:
08-6472524; פקס: 08-6477852
מייל:
boazsh@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים