שעות קבלה - מרצים מן החוץ
 
שימו לב - שעות הקבלה בתיאום מראש מול המרצה
 
 

שם משפחה​

שם פרטי​

כתובת מייל​ ​יום ​שעות ​חדר
אבירם​ ​אסתי esaviram@gmail.com ​שלישי ​18:00-19:00 350​
אילות​ קרן​ keren.eilot@gmail.com שלישי​ 11:00-12:00​ 130​
איצקסון​ תמר​ icekson@post.bgu.ac.il רביעי​ בתיאום מראש​ 350​
אלמוגי​ סיגל​ sigalmail@gmail.com שני​ 16:00-17:00​ 350​
בוזוקשוילי​ תמרה​ tamarab900@gmail.com שלישי​ 11:00-12:00​ 142
בכר​איילת​ abecher@edu.haifa.ac.ilרביעי​17:00-18:00​350​
בן אשר​ סמדר​ bsmadar@gmail.com רביעי​ 10:00-11:00​ 130
ברגר​ אייל​ eyalberger@gmail.com שלישי​ 17:00-18:00​ 349
ברזילי​ מרום​ marombar@gmail.com שני​ 12:00-13:00​ 130
ג'יריס​ חוסאם​ husam@bgumail.bgu.ac.il רביעי​ 12:00-14:00​ 130​
גלסנר​ אמנון​ aglazner@bgumail.ac.il ראשון וחמישי​ 12:00-13:00​ 130​
דגן​ ​יפעת yifatd8@gmail.com רביעי​ 15:00-16:00​ 350​
הראל​ ענבל​ inbalh86@gmail.com שני​ 11:00-12:00​ 534G
הרמט​גל​gal.harmat@gmail.comשלישי​13:00-14:00​171​
וייל​גבי​sylview5@netvision.net.ilרביעי​18:00-19:00​350​
וירצברגר​ אילן​ ilanvi10@gmail.com רביעי​ 18:00-19:00​ 161
זלמנסון​ גליה​ galia@criticalpedagogy.org.il רביעי​ 15:00-16:00​ 349
חדד​ חניתה​ hadadhan@post.bgu.ac.il שלישי 12:00-14:00 134
טל​ קרן​ kerental@bgu.ac.il רביעי​ 10:00-11:00/14:00-16:00 130​
יצחקי​ נעם​ noam.yits@gmail.com שני​ 17:00-18:00​ F534​
כהן​הדס​cohen887@newschool.eduרביעי​12:00-13:00349​
לסרי​דנה​danalassri@gmail.comרביעי​17:00-18:00​171​
סבטו​ חגית​ hagit.s10@gmail.com שני​ 15:00-16:00​ 534G
סער טויטו​ איילת​ erlook70@gmail.com שלישי​ 14:00-16:00​ 350​
פארן​יפעת​yfi@post.bgu.ac.ilשני​15:00-16:00​349​
פולק​ איתי​ itaypollak75@gmail.com ראשון​ 11:00-12:00​ 175
רפאלי​ ורד​ rvered@bgu.ac.il שלישי​ ​16:00-17:00 349
שביט​ חוה​ havashavit@gmail.com רביעי​ 12:00-14:00​ 350​
שגב​ אריק​ arik.segev@gmail.com רביעי​ 11:00-12:00​ 131
שהם​ תמי​ tshoham@gmail.com רביעי​ 17:00-18:00​ 349
שניר​ איתי​ itaysnir@gmail.com שני​ 9:00-10:00
תמים סיקולר​ גל​ gal.tamim@gmail.com רביעי​ 16:00-17:00​ 350