במחלקה לחינוך ישנן שלוש מעבדות מחשבים ללימוד ותרגול:
 
בבניין 72 בקומה ראשונה יש שתי מעבדות מחשבים:  מעבדה 173  ומעבדה 125, ו​בקומה 5 וחצי מעבדת מחשבים 588