שעות קבלה ומענה טלפוני במזכירות המחלקה לחינוך:

 

תפקיד​ שם​ קבלה פרונטלית​ מענה טלפוני​ מספר טלפון​ כתובת מייל​
סטודנטית​/קבלה
 

 

 09:00-15:00
08-6461864
מזכירות
תואר ראשון
איריס עינב אקרמן
ימים א'-ה'  
 10:00-12:00
ימים א'-ה'
08:30-10:00
12:00-13:00
 
08-6461863
irisei@bgu.ac.il
מזכירות
תואר שני
מיקי ליב

ימים א'-ה' 

10:00-12:00

ימים א'-ה'
08:30-10:00
12:00-15:00
 
08-6461865