דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

לו''ז הרשמה למגמות

מידע למועמדים בפסיכולוגיה במערכת החינוך תשע"ח

  •  

חברה וחינוך- סוציולוגיה של החינוך.

  •  

מנהל חברה ומדיניות החינוך.

  •  

יעוץ חינוכי.

  •  

להעמיק, להתחדש, להשפיע, לחנך. מ.א. בחינוך תוכניות לימודים והוראה

  •  

שאלות נפוצות.

  •  
 
לו"ז הרשמה  להתמחויות בתואר שני בחינוך :
 
פסיכולוגיה במערכת החינוך                 22.01.2017-20.02.2017 
יעוץ חינוכי                                             22.01.2017-30.04.2017
מינהל, חברה ומדיניות החינוך:              22.01.2017- 31.07.2017
תכניות לימודים והוראה:                       22.01.2017-31.07.2017        
 
  •  
מידע למועמדים ולו"ז הרשמה בשאר תחומי הלימוד באתר המועמדים בקישור:
 
  •  
מידע מפורט על תחומי תואר שני בשנתון בקישור:
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל laiv@bgu.ac.il
או טלפון : ה8-6461865/4

 

בהצלחה!