דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה
      
 
פרופ' דורית טובין
 
portrait-place-holder.jpg 
רמ"ח
 
 
 
 
פרופ' אדם לפסטיין
 

 
 
ראש היחידה לקידום
המקצועיות בחינוך

lefstein@bgu.ac.il

 
פרופ' תהילה קוגוט
portrait-place-holder.jpg 
ראשת המסלול לפסיכולוגיה חינוכית
 
יו''ר ועדת אתיקה
 
 
ד"ר איריס טבק
 
IrisTabak.jpg 
ראשת המסלול לתכניות
לימודים והוראה
 
יו''ר ועדת הדוקטורט
 
ד"ר יריב פניגר
 
 
 
 
יו"ר ועדת הוראה, תואר ראשון
 
ראש המסלול למנהל, חברה
ומדיניות החינוך
 
  
ד"ר נגה סברדליק
 
 
 
 
 
ראשת המסלול ליעוץ חינוכי
 
 
 
ד''ר מייקל וינשטוק
 
 
רכז סמינר מחלקתי