​​​​שיעורי חובה מחלקתיים

קורסי חובה שנה א'

מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך

מבוא למחשבת החינוך

מבוא לפסיכולוגיה חינוכית

מבוא לסוציולוגיה של החינוך

קורסי חובה שנה ב'

שיטות מחקר כמותיות בחינוך

מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך

מערכת החינוך בישראל -סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה

קורסי חובה שנה ג'

מערכת החינוך בישראל -סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה

סמינרים חובה לשנה ג' בלבד

למידה דיאולוגית

מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל

ידע עצמי ותרבות

חינוך לדמוקרטיה בחברה רב-תרבותית

סוציליזציה במשפחה ובבית הספר

סוגיות מרכזיות בהתפתחות קריירה מהתבגרות לבגרות

שיעורי בחירה

שנה א' - סמסטר א'

תמות פילוסופיות בספרות ילדים תשעח

שנה א' - סמסטר ב'

למה צריך בית ספר

מין גיל כזה- הבטים חברתיים ורגשיים של גיל ההתבגרות

שנים ב' - ג'

קורסי בחירה שנתיים

עבודה עם נוער בסיכון-התנסות חינוכית בין אישית במסגרת בלתי פורמאלית

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה חברתית

קוגניציה בחינוך

קשיבות (מיינדפולנס) בחינוך

גישות חלופיות ללמידה והוראה-אידיאולוגיות

סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר

ביקורת החינוך הגבוה

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה

רוח גבית

סדנת חונכות להגשמה עצמית

חקר סוגיות פדגוגיות מהכיתה

טכנולוגיות אינטליגנטיות תשעח


קורסי בחירה סמסטריאליים

סמסטר א'

תרבות וקוגניציה

התמודדות עם טקסט אקדמי-התנסות בניתוח מאמר מדעי והבנתו

פסיכולוגיה של האישיות

הפרעת קשב והיפראקטיביות -אבחון, טיפול והשלכות ההפרעה

המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי

תמות פילוסופיות בספרות ילדים

סביבה לימודית ותרבותית כגורם התפתחותי

מין מגדר ומיניות

כיצד אנו יודעים פרספקטיבה פסיכולוגית

לקויות למידה

הסוד ההופך חלש לגיבור

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה

פדגוגיות ביקורתיות בחיי היום יום של בית הספר


סמסטר ב'

גיימינג (משחקי מדיה דיגיטאלי) ולמידה

 למה צריך בית ספר

מין ומיניות במפגש החינוכי -טיפולי-אקטיביסטי

מין גיל כזה- הבטים חברתיים ורגשיים של גיל ההתבגרות

אי-שוויון בהישגים השכלתיים

פסיכולוגיה אבנורמלית

מדיניות חינוכית בראיה מקומית וגלובלית

משבר וצמיחה

ילדים במצבי לחץ ומשבר

מערכת החינוך ואתגר השונות

תקשורת בכיתה שיח ופעילות בכיתות הלימוד

הוראה אחרי טראמפ –תמורות חברתיות והשלכות חינוכיות

מחקר מודרך פתוח להרשמה לסטודנטים משנים ב' ו-ג'

מחקר מודרך 1+2