דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

סילבוסים תואר ראשון תשע''ח

​​​​שיעורי חובה מחלקתיים

     קורסי חובה שנה א'

מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך-תשעח.pdf

 מבוא למחשבת החינוך תשעח.pdf

מבוא לפסיכולוגיה חינוכית-תשעח.pdf

מבוא לסוציולוגיה של החינוך -תשעח.pdf

קורסי חובה שנה ב'

שיטות מחקר כמותיות בחינוך-תשעח.pdf

מערכת החינוך בישראל -סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה-תשעח.pdf

קורסי חובה שנה ג'

מערכת החינוך בישראל -סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה-תשעח.pdf

סמינרים חובה לשנה ג' בלבד

 מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל.pdf

ידע עצמי ותרבות-תשעח.pdf

חינוך לדמוקרטיה בחברה רב-תרבותית- תשעח.pdf

למידה דיאולוגית-תשעח.pdf

תקשורת בכיתה-היבטים מעשיים וביקורתיים-תשעח.pdf

סוציליזציה במשפחה ובבית הספר-תשעח.pdf

סוגיות מרכזיות בהתפתחות קריירה מהתבגרות לבגרות.pdf

שיעורי בחירה

     שנה א'

תמות פילוסופיות בספרות ילדים תשעח.pdf

     שנים ב' - ג'​

סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר.pdf

עבודה עם נוער בסיכון-התנסות חינוכית בין אישית במסגרת בלתי פורמאלית- תשעח.pdf

פסיכולוגיה התפתחותית - תשעח.pdf

פסיכולוגיה חברתית- -תשעח.pdf

קוגניציה בחינוך -תשעח.pdf

קשיבות (מיינדפולנס) בחינוך-תשעח.pdf

גישות חלופיות ללמידה והוראה-אידיאולוגיות-תשעח.pdf

רומן החניכה כשדה מחקר על החינוך העצמי -תשעח.pdf

ביקורת החינוך הגבוה -תשעח.pdf

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה - סילבוס תשעח.pdf

 

התמודדות עם טקסט אקדמי-התנסות בניתוח מאמר מדעי והבנתו-תשעח.pdf

הפרעת קשב והיפראקטיביות -אבחון, טיפול והשלכות ההפרעה-תשעח.pdf

פסיכולוגיה של האישיות - תשעח.pdf

המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי- תשעח.pdf

תרבות וקוגניציה - תשעח.pdf

תמות פילוסופיות בספרות ילדים.pdf

כיצד אנו יודעים פרספקטיבה פסיכולוגית-תשעח.pdf

מין מגדר ומיניות-תשעח.pdf

סביבה לימודית ותרבותית כגורם התפתחותי-תשעח.pdf

סדנת חונכות להגשמה עצמית-תשעח.pdf

רוח גבית-תשעח.pdf

לקויות למידה - סמסטר א - סילבוס תשעח.pdf

הסוד ההופך חלש לגיבור (1).pdf