סמסטר ב' תשע"ח
 18.07.18
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים בקורס "למה צריך בית ספר - בחינה ביקורתית של החינוך הבית ספרי" סמסטר ב', מועד א' - דר' איתי שניר
 
18.07.18
שלום רב,
מצ"ב גליונות ציונים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך סמס' ב' מועד א' - פרופ' דורית לביא טובין
שימו לב - הגליונות מחולקים לשני קבצים:
חשיפות יתקיימו בימים:
ד' 18.07.18 בשעות 15:00-16:00 בניין 72 חדר 352
ב' 23.07.18 בשעות 13:00-14:00 בניין 72 חדר 329
 
ביום ב' 23.07.18 בשעות 12:00-13:00 תתקיים גם שעת קבלה לקראת מועד ב'. סטודנטים שלא יוכלו להגיע לחשיפה ביום ב' בין 13:00-14:00 יוכלו להגיע בזמן שעת הקבלה לחשיפת בחינה.
 
 
16.07.18
שלום רב - שימו לב:
ציוני בחינה בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך סמס' ב' מועד א' - פרופ' דורית לביא טובין יתפרסמו באתר ביום ד' ה18.07.18.
חשיפות יתקיימו בימים:
ד' 18.07.18 בשעות 15:00-16:00 בניין 72 חדר 352
ב' 23.07.18 בשעות 13:00-14:00 בניין 72 חדר 329
 
ביום ב' 23.07.18 בשעות 12:00-13:00 תתקיים גם שעת קבלה לקראת מועד ב'. סטודנטים שלא יוכלו להגיע לחשיפה ביום ב' בין 13:00-14:00 יוכלו להגיע בזמן שעת הקבלה לחשיפת בחינה.
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
16.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים סופיים בקורס ' ילדים במצבי לחץ ומשבר' - סמס' ב', מועד א', ד"ר קרן אילות
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה-17.07.2018 בין השעות 10:15-11:15 בבניין 72 חדר 514
חשיפה שנייה תתקיים ביום ד' ה-18.07.2018 בין 9:00-10:00 בבניין 72 חדר 514
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
 
15.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב עדכון ציונים סופיים בקורס ' מבוא לפסיכולוגיה חינוכית'- סמס' ב', מועד א', ד"ר נגה סברדליק
שימו לב -  הציונים הם ללא מדבקות הניסוי ויעודכנו מחדש בהתאם להגשתם בהמשך.
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
 
15.7.18
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים לבחינה בקורס "פסיכולוגיה התפתחותית" סמסטר ב', מועד א' - דר' קרן אילות
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
12.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב  ציונים סופיים בקורס ' מבוא לפסיכולוגיה חינוכית'- סמס' ב', מועד א', ד"ר נגה סברדליק
שימו לב -  הציונים הם ללא מדבקות הניסוי ויעודכנו מחדש בהתאם להגשתם בהמשך.
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
12.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים עם ציונים סופיים בקורס ' למה צריך ב"ס? בחינה ביקורתית של החינוך הבית ספרי'- סמס' ב', מועד א', ד"ר איתי שניר
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
 
12.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים עם ציונים סופיים בקורס ' מבוא למחשבת החינוך'- סמס' ב', מועד א', ד"ר אריק שגב
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
 
 
 
12.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים לבחינה בקורס "מבוא למחשבת החינוך" סמסטר ב', מועד א' - דר' אריק שגב
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
 
 
11.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים לבחינה בקורס "מערכת החינוך בישראל: סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה " סמסטר ב', מועד א' - דר' יריב פניגר
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
10.7.18
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים לבחינה בקורס "למה צריך ב"ס? בחינה ביקורתית של החינוך הבית ספרי", סמסטר ב' מועד א' - דר' איתי שניר
גליונות ציונים- למה צריך בית ספר- בחינה ביקורתית של החינוך הבית ספרי- סמס' ב', מועד א'.pdf
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ה' ה-12.07.2018 בין השעות 11:00-12:00 בבניין 72 חדר 514
חשיפה שנייה תתקיים ביום ב' ה-16.07.2018 בין 12:30-13:30בבניין 72 חדר 514
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
10.7.18
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים לבחינה בקורס "פסיכולוגיה התפתחותית- חלק ב' ", סמסטר ב' מועד א' - דר'  קרן אילות
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה-11.07.2018 בין השעות 10:00-11:00 בבניין 72 חדר 329
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה-12.07.2018 בין 09:00-10:00 בבניין 72 חדר 329
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
10.7.18
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים  בקורס "מחקר מודרך 2", סמסטר ב'  - דר' אסף משולם
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
09.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים לבחינה בקורס "מבוא לפסיכולוגיה חינוכית" סמסטר ב' מועד א' - דר' נגה סברדליק
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 
09.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים עם ציונים סופיים בקורס 'פסיכולוגיה חברתית'- סמס' ב', מועד א', ד"ר הדס כהן
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
09.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים לבחינה בקורס "מבוא מבוא למחשבת החינוך- ב'", סמסטר ב' מועד א' - דר' אריק שגב
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה-10.07.2018 בין השעות 14:00-15:00 בבניין 72 חדר 329
חשיפה שנייה תתקיים ביום ד' ה-11.07.2018 בין 19:00-20:00 בבניין 72 חדר 329
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
08.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים לבחינה בקורס "מבוא לשיטות מחקר כמותיות" סמסטר ב' מועד א' - פרופ' תהילה קוגוט
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה-10.07.2018 בין השעות 11:00-12:00 בבניין 72 חדר 329
חשיפה שנייה תתקיים ביום ד' ה-11.07.2018 בין השעות13:00-14:00 בבניין 72 חדר 329
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
08.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב גיליון ציונים לבחינה בקורס "מערכת החינוך בישראל" סמסטר ב' מועד א' - דר' יריב פניגר
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ב' ה-09.07.2018 בין השעות 17:30-18:30 בבניין 72 חדר 165
חשיפה שנייה תתקיים ביום ג' ה-10.07.2018 בין השעות 17:30-18:30 בבניין 72 חדר 165
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
05.07.18
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות ערעורים לבחינה בקורס "פסיכולוגיה חברתית" סמסטר ב' מועד א' - דר' הדס כהן
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
---
 בוקר טוב,
מצ"ב גיליון ציונים - מבוא לפסיכולוגיה חינוכית - סמ' ב' מועד א' - דר' נגה סברדליק
מועדי חשיפות מבחנים מצוינים על גבי הקובץ הסרוק
 
בברכה,
המחלקה לחינוך
 
 
 
 
 שלום רב,
מצ"ב גליון ציונים - פסיכולוגיה חברתית- סמסטר ב' מועד א'- ד"ר הדס כהן
מועדי חשיפות מבחנים מצוינים על גבי הקובץ הסרוק.
בברכה,
מחלקת חינוך