דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

ציונים תואר ראשון

סמסטר א' תשע"ח
 
שלום רב,
מצ"ב עדכון ציונים- מבוא למחשבת החינוך סמסטר א', מועד ב' תשע"ח – ד"ר אריק שגב
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס 'מבוא למחשבת החינוך' סמסטר א' מועד ב', ד"ר אריק שגב
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס 'מבוא לסוציולוגיה של החינוך' סמסטר א' מועד ב', פרופ' דורית טובין
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס 'המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי' סמסטר א' מועד ב', ד"ר אריק שגב
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס ' המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכו' סמסטר א', מועד ב'- ד"ר אריק שגב
חשיפת מבחנים:
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה- 6.3.18 בין השעות 14:00-15:00 בחדר 131 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ד' ה- 7.3.18 בין השעות 11:00-12:00 בחדר 131 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'התמודדות עם טקסט אקדמי' סמסטר א', מועד ב'- פרופ' תהילה קגוט
חשיפת מבחנים
חשיפה תתקיים ביום ד' ה- 7.3.2018 בשעות 14:00-15:00 בחדר 173 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורפים גיליונות ציונים בקורס 'מבוא למחשבת החינוך', מועד ב'- ד"ר אריק שגב
חשיפת מבחנים:
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 7.3.18 בין השעות 16:00-17:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 8.3.18 בין השעות 10:15-11:15 בחדר 330 בניין 72
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס 'שיטות מחקר כמותיות בחינוך' סמסטר א' מועד ב', פרופ' גיא רוט
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורפים גיליונות ציונים בקורס 'מבוא לסוציולוגיה של החינוך', מועד ב'- פרופ' דורית לביא טובין
חשיפת מבחנים:
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה- 6.3.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ד' ה- 7.3.18 בין השעות 14:00-15:00 בחדר 330 בניין 72
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית' סמסטר א' מועד ב', ד"ר קרן אילות
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות הערעורים בקורס 'מבוא לפסיכולוגיה חינוכית' סמסטר א' מועד ב', ד"ר נגה סברדליק
בברכה,
מחלקת חינוך
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'פסיכולוגיה חברתית' סמסטר א', מועד ב'- ד"ר יעל בן דוד
חשיפת מבחנים
חשיפה תתקיים ביום ב' ה- 5.3.2018 בשעות 09:00-11:00 בחדר 349 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצ"ב ציוני הערעורים בקורס 'מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך' סמסטר א' מועד ב', פרופ' תהילה קוגוט
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 -
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'הפרעת קשב והיפראקטביות' סמסטר א', מועד ב'- מר עמית דהרי
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה- 27.2.18 בין השעות 12:30-13:30 בחדר 133 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום א' ה- 04.03.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 133 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
-
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'פסיכולוגיה התפתחותית' סמסטר א', מועד ב'- ד"ר קרן אילות
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ב' ה- 26.2.18 בין השעות 17:00-18:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ג' ה- 27.2.18 בין השעות 08:00-09:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצ"ב ציוני הערעורים בקורס מבוא למחשבת החינוך א', דר' אריק שגב
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'מחקר חינוכי בשיטות כמותיות' סמסטר א', מועד ב'- פרופ' גיא רוט
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום א' ה- 25.2.18 בין השעות 9:00-10:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ב' ה- 26.2.18 בין השעות 11:30-12:30 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'מחקר מודרך 1' סמס' א'- ד"ר דנה ודר וייס
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'מבוא לפסיכולוגיה חינוכית' סמסטר א', מועד ב'- ד"ר נגה סברדליק
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ב' ה- 26.2.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 514 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ג' ה- 27.2.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'פסיכולוגיה של האישיות' סמסטר א', מועד ב'- ד"ר מאור וולף
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ה' ה- 22.2.18 בין השעות 10:00-11:00 בחדר 130 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ב' ה- 26.2.18 בין השעות 09:00-10:00 בחדר 130 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך' סמסטר א', מועד ב'- פרופ' תהילה קוגוט
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 21.2.18 בין השעות 09:00-10:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 22.2.18 בין השעות 16:00-17:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה בתיאום בראש במייל: barlevy305@gmail.com
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב ציוני הערעורים בקורס המשבר המוסרי בחברה המודרנית מועד א', דר' אריק שגב
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב ציוני הערעורים בקורס "מבוא לסוציולוגיה של החינוך" מועד א'.
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'מבוא למחשבת החינוך', סמסטר א', מועד א'- ד"ר אריק שגב
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום א' ה- 18.2.18 בין השעות 19:30-20:30בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ג' ה- 20.2.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס 'המשבר המוסרי', סמסטר א', מועד א'- ד"ר אריק שגב
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום א' ה- 18.2.18 בין השעות 14:00-15:00 בחדר 131 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ב' ה- 19.2.18 בין השעות 15:00-16:00 בחדר 131 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצ"ב תשובות לערעורים ושינוי ציון בקורס פסיכולוגיה חברתית- ד"ר יעל בן דוד
עבור בחינה במועד א', סמסטר א' תשע"ח .

תשובות ערעורים ושינויי ציון בקורס פסיכולוגיה חברתית- סמסטר א', מועד א', תשע"ח

בברכה,
מחלקת חינוך
 
 

שלום רב,

מצ"ב ציוני הערעורים בקורס "מבוא לפסיכולוגיה חינוכית" מועד א'. 

בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורפות תשובות לערעורים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית- ד"ר קרן אילות
עבור בחינה במועד א', סמסטר א' תשע"ח .
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך - סמסטר א', מועד א', תשע"ח -פרופ' דורית לביא טובין  
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס פסיכולוגיה חברתית- סמסטר א', מועד א', תשע"ח - ד"ר יעל בן דוד
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורפות תשובות לערעורים בקורס מחקר חינוכי בשיטת כמותיות- פרופ' גיר רוט
עבור בחינה במועד א', סמסטר א' תשע"ח .
תשובות לערעורים בקורס מחקר חינוכי בשיטות כמותיות - סמס' א', מועד א' תשע"ח
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורפות תשובות לערעורים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך- פרופ' תהילה קוגוט
עבור בחינה במועד א', סמסטר א' תשע"ח .
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס הפרעות קשב והיפראקטיביות- סמסטר א', מועד א'-  מר עמית דהרי
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 7.2.18 בין השעות 14:00-15:00 בחדר 349 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום א' ה- 11.2.18 בין השעות 11:00-12:00 בחדר 349 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
-
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית- סמסטר א', מועד א'-  ד"ר נגה סברדליק
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ב' ה- 5.2.18 בין השעות 09:00-10:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 8.2.18 בין השעות 16:30-17:30 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 -
 
שלום רב,
מצורפות תשובות לערעורים בקורס פסיכולוגיה של האישיות- ד"ר מאור זאב וולף
עבור בחינה במועד א', סמסטר א' תשע"ח .
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מחקר חינוכי בשיטות כמותיות -  פרופ' גיא רוט
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 31.1.18 בין השעות 11:00-12:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום א' ה- 4.2.18 בין השעות 15:00-16:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 -
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך א'-  פרופ' תהילה קוגוט
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 31.1.18 בין השעות 14:30-15:30 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 1.2.18 בין השעות 9:00-10:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית- ד"ר קרן אילות
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ד' ה- 31.1.18 בין השעות 10:00-11:00 בחדר 330 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 1.2.18 בין השעות 14:00-15:00 בחדר 330 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס פסיכולוגיה של האישיות - ד"ר מאור וולף
חשיפת מבחנים
חשיפה ראשונה תתקיים ביום ג' ה- 30.1.18 בין השעות 12:00-13:00 בחדר 130 בניין 72
חשיפה שנייה תתקיים ביום ה' ה- 1.2.18 בין השעות 9:00-10:00 בחדר 130 בניין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס התמודדות עם טקסט אקדמי- פרופ' תהילה קוגוט
חשיפת מבחנים- חשיפה ראשונה תתקיים ביום ראשון ה28.1.18 בשעה 11:30-12:30 בחדר 170 בניין 72
חשיפה נוספת בתיאום מראש עם גב' ענבל הראל במייל inbalh86@gmail.com
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
 
סמסטר ב' תשע"ז
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס תרבות קוגניציה והתפתחות- ד"ר מייקל וינשטוק
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס תקשורת בכיתה - מר איתי פולק
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מחקר מודרך 2- פרופ' תהילה קוגוט
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מחקר מודרך 2- דר' יריב פניגר
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס רוח גבית חלק ב'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס ידע עצמי ותרבות: שיח טיפולי ומערכת החינוך
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף גליון ציונים בקורס מחקר מודרך 2- פרופ' אבי עשור
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס סוגיות בחקר המוטיבציה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבנה מערכת החינוך הערבית
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבוא למחשבת החינוך מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס חינוך לדמוקרטיה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס סוציאליזציה במשפחה ובבית הספר
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס למה צריך בית ספר?- מועד ג'.
חשיפת מבחנים- ביום שלישי ה17.10.17 בשעה 11:00-12:00 בחדר 514
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס מבוא למחשבת החינוך ב'- מועד ג'.
חשיפת מבחנים- ביום רביעי ה18.10.17 בשעה 9:00 בחדר 330 בניין 72 עם מתרגלת הקורס הודיה ורדיגר
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס היבטים פוליטיים וחברתיים בחינוך.
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב ,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס פסיכולוגיה חברתית- מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס פסיכולוגיה חברתית ב'- מועד ג'.
חשיפת מבחנים- בתיאום מראש עם מתרגלת הקורס נועה לבנט noaalko@post.bgu.ac.il
בברכה,
מחלקת חינוך

 

שלום רב,

ציונים בקורס "למה צריך בית ספר? בחינה ביקורתית של החינוך הבית ספרי" – מועד ג' יפורסמו מחר, ה16.10.17.

תתקיים חשיפת בחינות ביום שלישי, 17.10.17, בין השעות 11-12. מיקום יפורסם בהמשך.

בברכה,

מחלקת חינוך

 
 
שלום רב ,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס וויסות עצמי אישיות וחברה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב ,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבוא לשיטת מחקר כמותיות בחינוך- מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב ,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית- מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס גישות חלופיות למידה והוראה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית- מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך- מועד ג'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ תשובות ערעורים בקורס חינוך בעידן של תמורות
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך ב'- מועד ג'.
חשיפת מבחנים- בתיאום מראש עם מתרגלת הקורס ענת עופרי anat.ofri.ao@gmail.com
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית ב'- מועד ג'
חשיפת מבחנים- בתיאום מראש עם מתרגלת הקורס יעל גייפמן yaelgeifman@gmail.com
בברכה,
 מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית- מועד מיוחד
חשיפת מבחנים- בתאום מראש עם מתרגלת הקורס נועה לבנט noaalko@post.bgu.ac.il
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך- מועד מיוחד
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים לאחר ערעורים בקורס עבודה חינוכית טיפולית עם הורים
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס חשיבה יצירתית והמצאתית בחינוך
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס חינוך בעידן של תמורות
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס קוגניציה בחינוך
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס וויסות עצמי, אישיות וחברה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מפגש עם האחר ביחסי קונפליקט
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס קשיבות (מיינדפולנס) בחינוך
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ תשובות ערעורים בקורס למה צריך בית ספר? - מועד ב'
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מחקר מודרך 2
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס למידה ועבודה שיתופית ומתווכת
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מבוא לשיטות מחקר איכותניות
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס משבר וצמיחה
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס אי-שוויון בהישגים השכלתיים
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס מחקר מודרך 2, ד"ר גיא רוט
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
שלום רב,
מצורף קובץ ציונים סופיים בקורס תהליכי מסחור והפרטה במערכת החינוך:
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
ציונים סופיים בקורס מחקר מודרך 2, ד"ר אסף משולם

בברכה,

מחלקת חינוך

 

 

ציונים סופיים בקורס מדיניות חינוכית בראי ה מקומית וגלובלית

 גליון ציונים מדיניות חינוכית בראיה מקומית וגלובלית.pdf 

בברכה,

מחלקת חינוך

 

 

ציונים בקורס "למה צריך בית ספר?"
מועדי חשיפה:
חשיפה 1: יום ג', 29.8.17 בין השעות 11:00-12:00, חדר 330, בניין 72
חשיפה 2: יום ד', 30.8.17 בין השעות 11:00-12:00, חדר 330, בניין 72

מצ"ב ציונים סופיים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך
מבוא לסוציולוגיה של החינוך- גיליון ציונים מועד א ומועד ב.pdf

מצ"ב ציונים סופיים בקורס עבודה עם נוער בסיכון- התנסות חינוכית בין אישית במסגרת בלתי פורמאלית

 עבודה עם נוער בסיכון מועד א.pdf

בברכה,

מחלקת חינוך

 

מצ"ב ציונים בקורס מבוא למחשבת החינוך ב', מועד א'.  

 מבוא למחשבת החינוך ב', מועד א'

מועדי חשיפה:

חשיפה 1- בתאריך 23.7.17, יום א' בין השעות 13:30-14:30, חדר 131 בנין 72

חשיפה 2- בתאריך 24.7.17, יום ב' בין השעות 14:00-15:00, חדר 131 בנין 72

בברכה,

מחלקת חינוך


 
מצ"ב ציונים בקורס טכנולוגיות אינטליגנטיות והשלכותיהם לחינוך ומדעי החברה, מועד א'.  
מועדי חשיפה:
חשיפה 1- בתאריך 19.7.17, יום ד' בין השעות 10:00-11:00, חדר 167 בנין 72
חשיפה 2- בתאריך 20.7.17, יום ה' בין השעות 10:00-11:00, חדר 167 בנין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
מצ"ב תשובות לערעורים בבחינה בקורס פסיכולוגיה התפתחותית, מועד א'.
מחלקת חינוך  ​


 
מצ"ב ציונים בקורס פסיכולוגיה חברתית ב', מועד א'.  
חשיפה 1- בתאריך 17.7.17, יום ב' בין השעות 10:00-11:00, חדר 330 בנין 72
חשיפה 2- בתאריך 19.7.17, יום ד' בין השעות 12:00-13:00, חדר 330 בנין 72
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
מצ"ב ציונים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך- ב', מועד א'.  
 ציונים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך- ב', מועד א' 
מועדי חשיפה:
חשיפה 1- בתאריך 17.7.17, יום ב' בין השעות 11:00-12:00, חדר 330 בנין 72
חשיפה 2- בתאריך 19.7.17, יום ד' בין השעות 13:00-14:00, חדר 330 בנין 72
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
מצ"ב ציונים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית, סמסטר ב' תשע"ז, מועד א'.
 ציונים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית, סמסטר ב' תשע"ז, מועד א'
מועדי חשיפה:
חשיפה 1- בתאריך 12.7.17, יום ד' בין השעות 09:00-10:00, חדר 132 בנין 72
חשיפה 2- בתאריך 13.7.17, יום ה' בין השעות 09:00-10:00, חדר 132 בנין 72
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
מצ"ב ציונים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית, סמסטר ב' תשע"ז, מועד א'.
מועדי חשיפה:
חשיפה 1- בתאריך 12.7.17, יום ד' בין השעות 13:00-14:00, חדר 330 בנין 72
חשיפה 2- בתאריך 13.7.17, יום ה' בין השעות 09:00-10:00, חדר 330 בנין 72
 בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 
 
סמסטר א' תשע"ז
 
 
למועד חשיפה נא ליצור קשר במייל עם אריק שגב arik.segev@gmail.com
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים מתוקנים בקורס תמות פילוסופיות בספרות ילדים.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  

 

מצ"ב ציונים בקורס פסיכולוגיה חברתית מועד ג.pdf
חשיפה בתאום מראש עם המתרגלת נועה לבנט במייל noaalko@post.bgu.ac.il
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מועד מיוחד.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך.
 
 •  
 
חשפית מבחנים תתקיים בתיאום עם המרצה.
בברכה,
מחלקת חינוך
 •  
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות מועד מיוחד.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מחקר חינוכי בשיטות כמותיות מועד מיוחד.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  

 

בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים בקורס גיימינג.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים ומועדי חשיפת מבחנים בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך מועד ג.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים בקורס ומועד שעת קבלה עם המרצה בקורס חינוך בגיל הרך.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועדי חשיפת מבחנים בקורס ילדים במצבי לחץ ומשבר מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
 
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס התמודדות עם טקסט אקדמי- מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מבוא למחשבת החינוך- מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
בברכה,
מחלקת חינוך.
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מבוא לפסיכולוגיה חינוכית- מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס פסיכולוגיה חברתית מועד ב.pdf 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס פסיכולוגיה התפתחותית מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס  מבוא לסוציולוגיה של החינוך מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
 
 •  
 
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס הפרעת קשב והיפראקטיביות מועד ב.pdf 
בברכה, 
מחלקת חינוך
 
 •  
מצ"ב ציונים ומועד חשיפת מבחנים בקורס מחקר חינוכי בשיטות כמותיות מועד ב.pdf
בברכה,
מחלקת חינוך
 
בברכה,
מחלקת חינוך
 •