דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לחינוך
הירשמו ללימודים להרשמה

לוח בחינות תואר ראשון

  
הודעה על הגשת מועדי ג - סמסטר א' תשעה
לוח בחינות סמסטר א' -תשעז
לוח בחינות סמסטר ב' -תשעז
עדכני מועד ג' סמסטר א' - תשעז