המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאגדת חוקרים, מרצים וסטודנטים השותפים למצוינות מחקרית ולבחינה רפלקטיבית ורב-תחומית של שדה החינוך
 
כ-20 חברות וחברי סגל אקדמי נהנים מאווירה קולגיאלית המזמנת שיתופי פעולה ושיח רב-תחומי. מבעד למסגרות התיאורטיות השונות המיוצגות במחלקה, משתקפת הכרה אחידה בכך שיש לבחון יחידים, קבוצות, ארגונים וקהילות תוך ראייה מערכתית ותרבותית. עמדה זו באה לידי ביטוי גם בהוראה ובתכניות הלימוד.
חברי הסגל עוסקים במחקר בסיסי ויישומי וזוכים לתהודה ציבורית, בנוסף להכרה ארצית ובינלאומית במסגרות אקדמיות וחינוכיות. התשתית המחקרית נתמכת על ידי קרנות תחרותיות דוגמת קרנות האקדמיה הלאומית למדעים וקרנות האיחוד האירופי.
 
המחלקה שואפת לטפח בוגרים בעלי הנעה ויכולת להמשיג מחדש תיאוריה, מדיניות ומעשה. במחלקה לחינוך קיימות ונמצאות בפיתוח תכניות ייחודיות לתואר ראשון, שני ושלישי. הראייה המערכתית והתרבותית מהווה מקור השראה להוראה חדשנית, כמו קורסים רב-שנתיים המגשרים בין לימודים עיוניים והתנסות בשדה וקורסים מבוססי פרויקט.
 
אוניברסיטת בן-גוריון, הידועה כמוסד צעיר ודינמי עם גישה תומכת לתלמידיו, מושכת סטודנטים מכל הארץ, וכך גם המחלקה לחינוך. המחלקה מושכת גם סטודנטים רבים מהסביבה הקרובה שהם בני תרבויות וקהילות שונות. מכנה משותף רחב  של מרבית תלמידי המחלקה הוא הבסיס הערכי והמחויבות החברתית המנחה אותם בנוסף לסקרנות אינטלקטואלית.