לילך שנייד

גב' לילך שנייד

  רכזת לענייני סטודנטים

חדר:
בניין 72 חדר 459
טלפון:
08-6472286
מייל:
shineid@bgu.ac.il
שעות קבלה: