​​​סיור - סמסטר א'

​​נושא
​​תאריך

​14 לנובמבר 2017


סיור - סמסטר ב'

​​​נושא
​תאריך
​קונפליקטים וישוב סכסוכים בעיר הגדולה- והפעם ירושלים 
1 למאי 2018
08:15-17:30
(יום ג'- על חשבון יום לימודים, במקום שיעור)