​​​סיור - סמסטר א'

​​נושא
​​תאריך
​סיור במגזר הבדואי
16  בנובמבר 2018


סיור - סמסטר ב'

​​נושא
​​תאריך
מהו גבול? קונפליקטים, פשרות והמציאות בשטח - סיור בקו הירוק
9 באפריל 2019​