​​​​​​​​​​​​קורסי חובה

מבוא לחקר סכסוכים

חינוך לשלום – תיאוריה ופרקטיקה

קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס

עבודת מניעה בקהילה- מודלים תאורטיים והתערבות מעשית

אלימות כתופעה חברתית


 

פרקטיקום

פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים 

מחקר פעולה מלווה לפרקטיקום

 

מפגשי פורום וסיורים

הרצאות אורחים וסיורים


 

קורסים מתודולוגיים

שיטות מחקר כמותיות, קריאה וכתיבה מדעית

שיטות מחקר איכותניות


 

קורסי בחירה

סמסטר א'

הטרדה ואלימות מינית בהקשר חברתי

גרושין בשיתוף פעולה (בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית)

סמסטר ב'

נשים יוצרות בצל מאבק

בניית הסכמות בגישה נרטיבית

 

קורסי בחירה ברמת תואר ראשון

סמסטר א'

גישור במערכות אירגוניות

מבנה חברתי של ישראל

סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים


 

סמסטר ב'

שיר חרב שירת חרפה

מגמות שינוי בחברה החרדית

ספרות פוליטית בישראל: מערבית לעברית

​פוליטיקה חברה ומשפט בהודו המודרנית

חברה בקונפליקט

​תנועות חברתיות, מחאה וקונפליקט במבט משווה