דלג לתוכן העמוד
התכנית לניהול
וישוב סכסוכים
הירשמו ללימודים להרשמה
רציונל: יש כיום הכרה בינלאומית בצורך הגובר למחקר מתקדם בתחום ניהול ויישוב סכסוכים, יחד עם הכשרת בעלי מקצוע מתקדמים אשר יוכלו להשתלב במערכות המשפט, החינוך, בסקטור הציבורי והפרטי, כאשר תפקידם יתמקד בניהול ויישוב סכסוכים במערכות אלו.
התכנית מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרונם. התכנית מציגה בפני הסטודנטים את תחום חקר הסכסוכים והדרכים לניהולם ולצמצומם, מתוך מודעות לעובדה שסכסוכים עלולים להתפתח לשלבים הרסניים. התוכנית בנויה על גישה רב תחומית ועל למידה רחבת היקף, העוסקת בהיבטים שונים של הסכסוך. בכלל זה התוכנית תעסוק בהיבטים חברתיים, פסיכולוגיים, ניהוליים, כלכליים, חינוכיים, פוליטיים, היסטוריים, ואקולוגיים. תוכנית הלימודים שמה דגש על הניתוח הביקורתי של מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית משלבת את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק, יחד עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. דגש מיוחד ניתן ללימודי מניעת אלימות וחינוך לשלום.
 
התעודה המוענקת למסיימי התכנית: .M.A בניהול וישוב סכסוכים.
 
​​מבנה הלימודים: ישנם שני נתיבים אפשריים לתואר שני:

נתיב מחקרי

(כולל עבודת גמר)

יש להגיש עבודת גמר

(תיזה)

8 נק"ז

28 נק"ז מתוך היצע הקורסים של התכנית:

קורסי ליבה (קורסי חובה):

·     מבוא לחקר סכסוכים

·     קונפליקט ופיוס בין קבוצות

·     עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורטיים והתערבות מעשית

·     חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה

·     אלימות כתופעה חברתית: תאוריה ומעשה

·     שיטות מחקר כמותיות

·     שיטות מחקר איכותניות

·      מפגשי פורום וסיורים​

לימודי בחירה:

·     קונפליקטים משפחתיים

·     גישור

·     הטרדה ואלימות מינית

·     השלכות כלכליות של קונפליקטים

·     ועוד

סה"כ:

36 נק"ז

נתיב כללי

יש להגיש עבודת מחקר בצמוד לפרקטיקום כמבחן הגמר בתואר

36 נק"ז מתוך היצע הקורסים של התכנית:

 

תנאי ק​בלה: מתקבלים לתכנית מועמדים בעלי תואר בוגר בציון 80 ומעלה בחוגים: פסיכולוגיה, כלכלה, עבודה סוציאלית, חינוך, היסטוריה, גאוגרפיה, פוליטיקה וממשל, לימודי מזרח תיכון, משפטים ואחרים.

התוכנית מציעה אשכולות ותחומי התמחות שונים. לכן, סטודנט שיבחר קורס מתקדם, שאינו המשך ישיר של תחום הלמידה שלו בתואר הראשון, יידרש, במקרים מסוימים, להשלים את הידע הבסיסי הדרוש לקורס זה.​​

יש להירשם לתכנית דרך מדור הרישום באתר של אוניברסיטה, אתר ההרשמה. יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים:

* אישורים על תארים קודמים

* מכתבי המלצה

* קורות חיים

ועדת הקבלה מקבלת את כל תיקי המועמדים. מועמדים אשר ימצאו מתאימים, יזומנו לראיון קבוצתי אשר יתקיים במהלך חודש יולי. בהתאם לתוצאות הראיון הקבוצתי, ישלחו הודעות קבלה או דחיה.​​


מערכת שעות ותוכנית לימודים מעודכנת​ לשנת לימודים 2015:

 

מלגות לתואר שני


​​​​​​​​​הליך הקבלה למסלול מחקרי (כתיבת תזה), בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים:

 

סטודנט המעוניין לכתוב תזה במסגרת התוכנית לניהול וישוב סכסוכים, יאתר מנחה שיסכים להנחות אותו בכתיבת עבודת המחקר.

המנחה והסטודנט יסכמו על נושא, והסטודנט יכתוב הצעה טרומית בהיקף של 3-5 עמודים (פירוט מופיע למטה).

ההצעה הטרומית תישלח לקריאה לחברי ועדת המחקר של התוכנית (באמצעות מזכירת התוכנית).

המועמד יוזמן לראיון שיערך ע"י חברי ועדת המחקר.

ועדת המחקר תחליט האם ואילו קורסי השלמה המועמד צריך ללמוד.


הנחיות להגשת הצעת מחקר טרומית למועמדים ללימודי מחקר לתואר שני בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים:

 

1. על ההצעה הטרומית להיות בהיקף של 3-5 עמודים.

2. יש לנסח את ההצעה הטרומית בניסוח תמציתי ללא שימוש בלשון מקצועית מדי.

3. במסגרת ההצעה יש להבהיר את נושא המחקר המוצע, את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר

    המוצע באותו נושא.

4. ראשי פרקים להצעת המחקר הטרומית:

   א. מבוא (הכולל את מטרת המחקר)

   ב. הקדמה תיאורטית (מהו הבסיס התיאורטי עליו יתבסס המחקר)

   ג. המשתנים השונים של המחקר

   ד. שאלות המחקר

   ה. שיטה

   ו. רשימה ביבליוגרפית ראשונית כתובה עפ"י כללים אקדמיים מקובלים​

​​   

פוסטר תואר שני-page-001 (1).jpg​​​​​​​​​​​​​​​​​