​לרשותכם/ן מערכת שעות שנתית לתואר שני לשנת תשע"ט


מערכת שעות תשע"ט - סמסטר א':

​מערכת שעות תואר שני תשע"ט - סמסטר א'

מערכת שעות תשע"ט - סמסטר ב':

מערכת שעות תואר שני תשע"ט - סמסטר ב'