​​​​​​​​​לרשותכם/ן מערכת שעות שנתית ל​תואר ראשון לשנת תשע"ט


מערכת שעות סמסטר א':​

​מערכת שעות תשע"ט - סמסטר א'

מערכת שעות סמסטר ב':

מערכת שעות תשע"ט - סמסטר ב'