דלג לתוכן העמוד
המחלקה
ללימודים רב תחומיים
הירשמו ללימודים להרשמה
ספרויות יהודיות( 189)
החטיבה לספרויות יהודיות לא מתקיימת החל משנת תשע"ו 
 
מטרת הלימודים
א. הרחבת הידע בספרויות יהודיות, הקניית כלי מחקר ורקע תיאורטי בתחומים אלו.
ב. הבנת הספרות היהודית במסגרת תרבותית רחבה ובחינת הקשרים והזיקות בינן לבין הספרות העברית.
ג. הכרת ספרות יידיש ולאדינו ותרומתן להעמקת ההבנה של תרבות עם ישראל על מורכבותה ורבדיה השונים.
 
מבנה החטיבה: ספרויות יהודיות.
 
מערכת שעות תשע"ה : ספרויות יהודיות מערכת שעות. 
 
 
 מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה 
 
  • ניתן לרכז את לימודי החטיבה משך שנתיים, באישור ראש החטיבה