דלג לתוכן העמוד
המחלקה
ללימודים רב תחומיים
הירשמו ללימודים להרשמה
לשון עברית (123)
מטרת הלימודים להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה.
לתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות בנות זמננו.
 
לא ניתן להירשם לשיעורים בשנים ב' ו ג' לפני שמסיימים בהצלחה את השיעורים בשנים א' ו ב' בהתאמה.
 
  מבנה החטיבה:   לשון עברית תשעה
מבנה חטיבה תשע"ו-תשע"ז: מבנה חטיבה ללשון עברית.pdf
 מבנה החטיבה תשע"ח: מבנה החטיבה ללשון עברית.pdf
 

מומלץ להתעדכן גם באתר המחלקה ללשון :    קישור לאתר המחלקה ללשון