קורסים לתשע"ז

רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי ניהול משאבי אנוש ומנהל עסקים המגיעים מאחוה:

לתלמידי החטיבה למנהל עסקים- הקורס "יסודות השכנוע והפרזנטציה" מחליף את קורס החובה שלכם "תוכן בעולם של אופן" .

 

ניהול משאבי אנוש: 

סמסטר א'
68110045 ניהול ומנהיגות בארגונים יום ג' 11.00-14.00.
68110073 פיתוח ושינוי בארגונים   יום ב'  11.00-14.00.
68110229 שוק העבודה הישראלי  יום ד' 11.00-14.00.
 
 
סמסטר ב'
68110000 מבוא לקבלת החלטות
68110144 שיווק שירותים  
68110003 ניהול צוות עובדים

 **טרם נקבע מועד.

 

 

חטיבה לתקשורת

נותר לכם להשלים קורס חובה שנקרא "סוגיות בתקשורת" הקורס לא ניתן בבן גוריון, במקומו תצטרכו לעשות את הקורס:

 173.1.0074 "תקשורת ותרבות הבטים תרבותיים בחקר התשורת", ד"ר ברוך שומרון, יום ד' 11-13 בסמסטר ב'.