כל המבזקים

כותרת
  
תאריך פרסום
  
הזמנה לכנס - כיוונים חדשים: הגירות ספרדיות/מזרחיות בהקשריהן הגלובליים02/12/2019
הזמנה לפתיחת תערוכה-אדם ומכונה01/12/2019
פרסום קול קורא גולדהירש תש"ף24/10/2019
תערוכות קבועות שעניינן הקשר בין אמנות ומדע מוצגות במבואות של כמה בניינים בקמפוס28/02/2012