דלג לתוכן העמוד
המחלקה למקרא,
ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
הירשמו ללימודים להרשמה

פרופ' חיים גולדפוס,ראש המחלקה, מרצה לארכיאולוגיה

  ראש המחלקה

חדר:
בניין 72, חדר 413
טלפון:
08-6472550
מייל:
hgoldfus@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתאום מראש
דף אקדמי