דלג לתוכן העמוד
הפקולטה למדעי
הרוח והחברה
הירשמו ללימודים להרשמה

פרסומי מחלקה לעבודה סוציאלית

​​​

·                    דר' עופר אדלשטיין

מאמרים בכתבי עת

Edelstein, O.E., Band-Winterstein, T.,  & Bachner, Y.G.( 2017). Profile and burden of care among caregivers of Ultra-Orthodox Frail Elders. Aging & Mental Health.

Objective: A paucity of research exists on burden of care (BoC) and factors associated with it among minority groups, such as Ultra-Orthodox Jews. The aims of this study were (1) to portray the profile of Ultra-Orthodox Jewish (UOJ) caregivers and their BoC; (2) to explore relations between care recipients' characteristics, care situations, characteristics of caregivers, and BoC.

Methods: A total of 107 UOJ (66 women, 41 men) family caregivers were interviewed face to face in their homes, using valid and reliable measures.

Results: Participants reported moderate BoC and high level of social support. Caregiver's self-rated health, caregiver's anxiety, and social support emerged as significant predictors of caregiver burden.

Conclusions: Our findings might help social workers and other health professionals to better understand the unique characteristics of the UOJ community and to target caregivers with higher anxiety, lesser social support, and poorer self-rated health in order to reduce their caregiving burden.

 

·                    דר' אפרים דוידי

מאמרים בכתבי עת

Efraim Davidi (2015), "Israel: de sefaradi a mizraji. Breve historia de una definicion", Sefardica 22 - Cartografias, Estudios Sefardies, August 2015, Universidad Maimonides, Buenos Aires. (Spanish)

המאמר עוסק בשינוי שחל בהגדרת הציבור של יהודים יוצאי מדינות ערב בישראל - מספרדי למזרחי. המאמר דן בשינויים החברתיים במדינות ישראל מאז הקמתה ועד לשנות 2000 והתמורות שהתחוללו בסוציולוגיה המקומית בהסתכלות על החברה הישראלית.

 

פרקים בספרים

Efraim Davidi (2016), "De la orfandad a la adopción: La actitud del establishment laborista en Israel hacia los voluntarios en la Brigadas Internacionales (1936 - 1977)" in Raanan Rein and Joan Maria Thomàs (ed)  Guerra Civil y franquismo. Una perspectiva internacional, Editorial de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 47-61 (Spanish)

זהו פרק מתוך אסופה שפרסמה אוניברסיטת סרגוסה בספרד תחת הכותרת "מלחמת אזרחים ופרנקיזם – מפרספקטיבה בינלאומית". הפרק עוסק ביחסה של תנועת העבודה הישראלית כלפי מאות המתנדבים מאז שיצאו את הארץ בשנות ה-30 של המאה הקודמת כדי להילחם נגד הפשיזם בספרד, ועד לשנת 1977, "שנת המהפך".

 

·                    דר' מיה לביא אג'אי

מאמרים בכתבי עת

​Lavie-Ajayi, M. & Nakash, O. (2017). ""If she had helped me to solve the problem at my workplace, she would have cured me": A Critical Discourse Analysis of a Mental Health Intake", Qualitative Social Work 16(1), 60-77

Critical approaches in psychology and social work criticizing the current mainstream psychotherapy discourse have been gaining more ground in recent decades. Yet, little empirical research has, to date, explored therapy in regular practice to identify the discursive resources employed during the clinical encounter and the way such discourses create and maintain power differences and the boundaries of the therapeutic interaction. This paper is rooted within a post-structural perspective based on Foucauldian analysis which sees power as dispersed throughout the social field and emphasizes the multiple ways in which power differences are created and maintained through accepted forms of discourse and knowledge. Data were drawn from a large study of mental health intakes in clinics in Israel working with culturally diverse populations. We conducted critical discourse analysis on a single dyad including transcription of a recorded intake session and post-intake interviews with the client and the therapist. Based on existing critique of psychotherapeutic discourse for its individualistic and apolitical view, we explored how the hegemonic psychotherapy discourse is negotiated in real practice, the ideology it carries, and the power differences it perpetuates. We shed light on the way this discourse conceals social injustice and contributes to the disempowerment of the client and ultimately to a poorer quality of services.

 

Saar-Heiman, Y., Lavie-Ajayi, M.  & Krumer-Nevo M. (2017). "Poverty-Aware Social Work Practice: Service Users' Perspectives". Child & Family Social Work 22(2), 1054-1063.

In recent years, there has been an increase in scholarly writing on the theory and practice of critical social work with people living in poverty. Yet there is a lack of research on the experiences and perspectives of service users regarding this kind of practice. This paper presents a qualitative study that explored the practice of a special poverty-aware social work program in Israel, through the experiences of women who took part in it. Using an interpretative interactionist approach, in-depth interviews with nine women where held three times over a 2-year period. Findings reveal a high degree of satisfaction with the program on the part of the women. The satisfaction was derived from four main experiences: the experience of visibility, the experience of the active partnership in the fight against poverty, the experience of close, hierarchy-challenging relationships, and the experience of responsiveness to material and emotional needs. The findings are discussed in terms of three principles of practice: intervention in a real-life context, relationship-based intervention and the focus on both the material and emotional needs and their fulfilment.

 

Lavie-Ajayi, M. (accepted), "It will continue to embarrass me on some level, and I think that's OK": Conceptualizing embarrassment in discussions about sex between social workers and service users". British Journal of Social Work

Research has consistently identified embarrassment as a barrier hindering communication about sex across a range of professions. This paper presents an in-depth exploration of embarrassment as an experience in discussion about everyday sexuality between social workers and service users. It is based on the interpretative phenomenological analysis of eleven semi-structured interviews with social workers, working across a range of services in Israel. The analysis revealed that the experiences of embarrassment related to four aspects of one’s identity. The term social self relates to embarrassment due to the breach of social codes, especially taboos about sex. Embodied selfincorporates the embarrassment of social workers in facing their own physical feelings arising from interactions with services users. The term gendered selfdescribes the uncomfortable feelings generated by a challenges to one’s own sense of gendered identity. Finally, sexual self relates to the sexual autobiography of the practitioners and service users. The findings of this paper highlight a new perspective on embarrassment as a potential site for challenging dominant discourse and practice about sex and gender. The paper also highlight the relational interdependency between their embodied gendered sexual self and their social work practice that can serve to transform both self and practice.

 

Slonim-Nevo, V. & Lavie-Ajayi, M. (2017) Refugees and asylum seekers from Darfur: The escape and life in Israel. International Social Work 60(3), 568-587.

The study explores the perspectives of asylum seekers from Darfur with regard to four stages of their journey: before leaving Sudan, their journey to Israel, living in Israel, and future plans. Group interviews were conducted with male participants. During the first stage, themes included the urgent need to run for their life and the transition from family life to being alone. During the second stage, themes included experiencing extreme conditions and intense emotions. The third stage included experiencing positive and negative experiences. The fourth stage included keeping hope alive under uncertainty. Implications for social work practice are suggested.

 

רוזנפלד, מ. ולביא-אג'אי, מ. (2017). ""דת זה לא רק צניעות": התמודדות עם שיחים שמרניים על גוף ומיניות בקרב צעירות דתיות". עיונים בשפה וחברה, 10(2), 107-122.

צעירות דתיות-לאומיות בגיל הבגרות המתהווה (18‑24) מצויות בתווך הן מבחינה התפתחותית בין הילדות לבגרות, והן מבחינה תרבותית בין החברה הדתית לחברה החילונית. מאמר זה מבקש לבחון את השיחים הבולטים בעולמן של צעירות אלו ואת האמצעים השיחניים והרטוריים שבאמצעותם מתמודדות הצעירות עם שיחים אלו. המאמר מבוסס על ניתוח שיח ביקורתי של ראיונות קבוצתיים עם 16 צעירות דתיות בשירות לאומי ומתמקד בדיונים הקבוצתיים סביב שני נושאים: צניעות ומיניות.

ממצאי המחקר מראים כי מרבית הצעירות מביעות התנגדות לשיח הצניעות הדתי ומבטאות שיחים ליברליים וביקורתיים בנושא זה. ההתנגדות לשיח מתקבלת היטב בקבוצת השוות ומאפשרת ערעור ובחינה של השיחים הדומיננטיים. עם זאת בעניין המיניות נראה כי אין כמעט אפשרות להתנגד לשיח הדומיננטי, וגם ניסיונות קלים לכיוון זה אינם מתקבלים בהבנה. בחלק הדיון אנחנו מציעות כי האפשרות להתנגד לשיח הדתי נוצרת בנקודות החיכוך בין השיח הדתי לשיח החילוני, למשל בין שיח אידאל היופי החילוני לשיח הצניעות. אך בעניין המיניות השיחים החילוניים והדתיים מחזקים זה את זה.

 

 

 

·                    דר' גליה מורן

מאמרים בכתבי עת

Moran, G. S., Westman, K., Weissberg, E., Melamed, S. (2017). Perceived Assistance In Pursuing Personal Goals And Personal Recovery Among Mental Health Residents Across Housing Services. Psychiatry Research, 249, 94-101.

Personal goals/plans play a central role in personal recovery and psychiatric rehabilitation of persons with mental illnesses. Yet, few studies have explored whether perceiving practitioners' assistance towards the pursuit of goals are associated with personal recovery and other favorable rehabilitation outcomes. A total of 2121 mental health consumers, of which 1222 use supported-housing services and 899 use group-home services, completed self-report questionnaires as part of a larger quality-assurance study conducted during the years 2013–2014. Eighty percent of participants living in supported-housing and 72% living in group-homes reported having personal goals/plans for the forthcoming year. Furthermore, their type of goals was dierent. Irrespective of the type of goal or housing service, participants who reported having goals/plans (compared with those who did not) showed higher levels of personal recovery and more favorable psychosocial outcomes. Regression analyses showed that perceiving professional sta members (but not para-professionals) as assisting in pursuing goals/plans was positively associated with personal recovery. This study empirically validates the value of having personal goals and professionals' assistance in pursuing goals/plans in regards to personal recovery. We propose that recovery-oriented services should seek to enhance goal setting and goal-pursuit, and to train practitioners in these areas.

 

Rommanelli, A., Tishbi, O., Moran, G. S. (2017). "Coming home to myself": A qualitative analysis of therapists' experiences and interventions following a training in theater improvisation skills. Arts in psychotherapy, 53, 12-22.

This paper presents the results of a study of 17 therapists who participated in theater improvisation training regarding the training and its effects on their clinical work. Qualitative analysis shows that following the course participants experienced higher levels of therapeutic presence in terms of use of intuition, awareness in the here-and-now and mindfulness. In addition, reports of increased levels of animation, boldness and self-disclosure are discussed in relation to therapeutic charisma and therapeutic impact. Results suggest that training in theater improvisation skills constitutes an important addition to traditional training in relationship skills in psychotherapy. Implications for therapist training are also discussed.

 

Russo-Netzer, P., Moran, G. S. (2016). Positive growth from adversity and beyond: Insights gained from cross-examination of clinical and non-clinical samples, American Journal of Orthopsychiatry, Online First Publication, November 7, 2016.

Growth following adversity is a well-known phenomenon. Yet studies often focus on specific populations and/or specific types of adversities, thus limiting opportunities to identify underlying common processes of growth. The present study sought to identify shared positive change processes in different samples of individuals each of whom faced life adversities (clinical/ nonclinical) and experienced growth as a result. We conducted a secondary analysis comparing in-depth interviews from 2 independent study samples including 27 Israeli adults that experienced spiritual growth and 31 American mental health peer-providers in recovery. Using the grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1998), the findings point to existing shared transformative positive change pertaining to one’s way of being and adhering to a generative orientation (Erikson, 1963) in the world. These changes were conceptualized under 3 growth dimensions: (a) strengthened sense of self, manifested in self-integration, self-acceptance, and enhanced ability to face further adversity; (b) development of compassion, acceptance of others, and a deep sense of connection to others; and (c) a prosocial commitment characterized by generativity and active contribution. These findings point to shared growth processes among individuals with a different backgrounds and different kinds of adversities. This change goes beyond mere coping, to an inner transformation in one’s self, connection to others, and development of a proactive-prosocial approach in the world. The implications for health care practitioners and the importance of acknowledging the potential for growth following adversity and supporting such growth are discussed.

 

Bril-Barniv, S. Moran, G . S., Naaman, A., Roe, D. & Karnieli-Miller, O. (2016). A Qualitative Study Examining Experiences and Dilemmas in Concealment and Disclosure of People Living with Serious Mental Illness. Qualitative Health Research, October 24

People with mental illnesses face the dilemma of whether to disclose or conceal their diagnosis, but this dilemma was scarcely researched. To gain in-depth understanding of this dilemma, we interviewed 29 individuals with mental illnesses: 16 with major depression/bipolar disorders and 13 with schizophrenia. Using a phenomenological design, we analyzed individuals’ experiences, decision-making processes, and views of gains and costs regarding concealment and disclosure of mental illness. We found that participants employed both positive and negative disclosure/concealment practices. Positive practices included enhancing personal recovery, community integration, and/or supporting others. Negative practices occurred in forced, uncontrolled situations. We also identified various influencing factors, including familial norms of sharing, accumulated experiences with disclosure, and ascribed meaning to diagnosis. Based on these findings, we deepen the understanding about decision-making processes and the consequences of disclosing or concealing mental illness. We discuss how these finding can help consumers explore potential benefits and disadvantages of mental illness disclosure/concealment occurrences.

 


 

·                    פרופ' דורית סגל אנגלצ'ין

מאמרים בכתבי עת

​Pruginin, I., & Segal-Engelchin, D., Isralowitz, R., & Reznik, A. (2016). Shared war reality effects on the professional quality of life of mental health professionals. Israel Journal of Health Policy Research, 5:17.

Background: To date, studies on the outcomes of a shared war reality among mental health professionals (MHPs) in southern Israel have focused only on those residing and working in Otef Gaza. The aim of this study is to determine the impact of different exposure levels to shared trauma on the professional quality of life of MHPs in southern Israel. This study compares the level of secondary traumatic stress, burnout, and compassion satisfaction of social workers from Otef Gaza to social workers living and working in the Beer-Sheva area who experience occasional missile attacks.

Methods: The Professional Quality of Life Scale was used to examine the level of secondary traumatic stress, burnout, and compassion satisfaction of 125 social workers living and working in the Negev: 72 from Beer-Sheva and 53 from the regional councils of Otef Gaza.

Results: No statistically significant differences were found in the three professional quality of life variables between the Otef-Gaza and Beer-Sheva groups.

Conclusions: The lack of secondary traumatic stress and burnout differences between the study groups, despite the chronic exposure to terror attacks among the Otef Gaza social workers, may be explained by the strong sense of belonging and support evidenced by many Otef Gaza residents as well as by the comprehensive trauma training MHPs receive for work in the region. The results of this study are important for health policy geared to

trauma prevention efforts, moderating the effects of work under shared war reality, and promoting the professional quality of life of MHPs in conflict areas.

 

Segal-Engelchin, D., Kaufman, R., Huss, E., & Amos, O. (2017). Impacts of an intensive macro-oriented social work program on first year students' values, practice preferences, and sense of practice competence. The British Journal of Social Work.

This study examined the outcomes of an innovative first-year program that incorporated both macro-focused field training and service learning into the curriculum.

The findings among fifty-six students show that, even though they ascribed greater importance to social work values at the end of the school year than they had at the beginning, their interest and perceived competence in both micro and macro practice decreased. So did their estimation of the congruence between social work and social action. The decline in their estimation of the congruence and in their perceived competence to engage in macro-level practice emerged as significant predictors of the students’ interest in engaging in macro-level practice. Implications for social work education are discussed.

 

Cwikel, J., Segal-Engelchin, D., & Niego, L. (2017). Addressing the needs of  new mothers in a multi-cultural setting: An evaluation of home visiting support for new mothers  – Mom to Mom (Negev), Psychology, Health & Medicine.

This study evaluated the Mom to Mom (M2M) program operating in the Negev region of Israel, an area with a high proportion of immigrants. M2M helps women cope with the first year of parenting through home visits of volunteer mothers. Specific objectives were to evaluate (1) Participants’ motivations for joining M2M; (2) Gains from participation; and (3) The effect of participation on post-partum depression (PPD). Three stages included (1) Analysis of demographics of all 440 mothers in M2M; (2) A telephone survey of 51 mothers to assess gains from participation; and (3) 137 mothers filled out the Edinburgh Post-Natal Depression Scale (EPDS) and were followed for one year. Most mothers in M2M were first time mothers, with a high rate of perinatal complications (54.4%) and positive EPDS scores (38.7%). Two major reasons for participation were being an immigrant and having low income. The greatest gains from home visits were increased self-confidence, improved parenting skills and communication with the partner. Seventy-nine percent of mothers with PPD symptoms were functioning at work and at home after a year from joining the program. Our findings suggest that M2M has the capacity to address challenges in the post-natal period among women from diverse cultures.

 

 

 

 

 

·                    פרופ' ורד סלונים נבו

מאמרים בכתבי עת

Sarid O, Slonim-Nevo VPI, Friger MPI, Schwartz Dc, Greenberg Dc, Sergienko Rc, Vardi Hc, & Odes SPI. (2017). oping strategies, satisfaction with life, and quality of life in Crohn’s disease: A gender perspective using structural equation modeling analysis, Plos One, 12 (2), e0172779.

To identify coping strategies and socio-demographics impacting satisfaction with life and quality of life in Crohn’s disease (CD).402 patients completed the Patient Harvey-Bradshaw Index, Brief COPE Inventory, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ). We performed structural equation modeling (SEM) of mediators of quality of life and satisfaction with lifeThe cohort comprised: men 39.3%, women 60.1%; P-HBI 4.75 and 5.74 (p = 0.01). In inactive CD (P-HBI≤4), both genders had SWLS score 23.8; men had SIBDQ score 57.4, women 52.6 (p = 0.001); women reported more use of emotion-focused, problem-focused and dysfunctional coping than men. In active CD, SWLS and SIBDQ scores were reduced, without gender differences; men and women used coping strategies equally. A SEM model (all patients) had a very good fit (X2(6) = 6.68, p = 0.351, X2/df = 1.114, SRMR = 0.045, RMSEA = 0.023, CFI = 0.965). In direct paths, economic status impacted SWLS (β = 0.39) and SIBDQ (β = 0.12), number of children impacted SWLS (β = 0.10), emotion-focused coping impacted SWLS (β = 0.11), dysfunctional coping impacted SWLS (β = –0.25). In an indirect path, economic status impacted dysfunctional coping (β = –0.26), dysfunctional coping impacted SIBDQ (β = –0.36). A model split by gender and disease activity showed that in active CD economic status impacted SIBDQ in men (β = 0.43) more than women (β = 0.26); emotional coping impacted SWLS in women (β = 0.36) more than men (β = 0.14).Gender differences in coping and the impacts of economic status and emotion-focused coping vary with activity of CD. Psychological treatment in the clinic setting might improve satisfaction with life and quality of life in CD patients.

 

Slonim-Nevo V, Sarid O, Friger M, Schwartz D, Greenberg D, Sergienko R, Vardi H, & Odes S (2017). Effect of threatening life experiences and adverse family relations in ulcerative colitis: Analysis using structural equation modeling, and comparison with Crohn's disease. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 29(5), 577-586.

We published that threatening life experiences and adverse family relations impact Crohn’s disease (CD) adversely. In this study, we examine the influence of these stressors in ulcerative colitis (UC). Patients and methods: Patients completed demography, economic status (ES), the Patient-Simple Clinical Colitis Activity Index (P-SCCAI), the Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ), the Short-Form Health Survey (SF-36), the Brief Symptom Inventory (BSI), the Family Assessment Device (FAD), and the List of Threatening Life Experiences (LTE). Analysis included multiple linear and quantile regressions and structural equation modeling, comparing CD. UC patients (N=148, age 47.55±16.04 years, 50.6% women) had scores [median (interquartile range)] as follows: SCAAI, 2 (0.3–4.8); FAD, 1.8 (1.3–2.2); LTE, 1.0 (0–2.0); SF-36 Physical Health, 49.4 (36.8–55.1); SF-36 Mental Health, 45 (33.6–54.5); Brief Symptom Inventory-Global Severity Index (GSI), 0.5 (0.2–1.0). SIBDQ was 49.76±14.91. There were significant positive associations for LTE and SCAAI (25, 50, 75% quantiles), FAD and SF-36 Mental Health, FAD and LTE with GSI (50, 75, 90% quantiles), and ES with SF-36 and SIBDQ. The negative associations were as follows: LTE with SF-36 Physical/Mental Health, SIBDQ with FAD and LTE, ES with GSI (all quantiles), and P-SCCAI (75, 90% quantiles). In structural equation modeling analysis, LTE impacted ES negatively and ES impacted GSI negatively; LTE impacted GSI positively and GSI impacted P-SCCAI positively. In a split model, ES had a greater effect on GSI in UC than CD, whereas other path magnitudes were similar. Threatening life experiences, adverse family relations, and poor ES make UC patients less healthy both physically and mentally. The impact of ES is worse in UC than CD.

 

Odes S.,Friger M., Sergienko R., Schwartz D., Sarid O., Slonim-Nevo V, & Greenberg D. (2017). Simple pain measures reveal psycho-social pathology in patients with Crohn’s disease. The World Journal of Gastroenterology, 23(6), 1076.

To determine whether pain has psycho-social associations in adult Crohn’s disease (CD) patients. Patients completed demographics, disease status, Patient Harvey-Bradshaw Index (P-HBI), Short Form Health Survey (SF-36), Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ), and five socio-psychological questionnaires: Brief Symptom Inventory, Brief COPE Inventory, Family Assessment Device, Satisfaction with Life Scale, and Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire. Pain sub-scales in P-HBI, SF-36 and SIBDQ measures were recoded into 4 identical scores for univariate and multinomial logistic regression analysis of associations with psycho-social variables. The cohort comprised 594 patients, mean age 38.6 ± 14.8 years, women 52.5%, P-HBI 5.76 ± 5.15. P-HBI, SF-36 and SIBDQ broadly agreed in their assessment of pain intensity. More severe pain was significantly associated with female gender, low socio-economic status, unemployment, Israeli birth and smoking. Higher pain scores correlated positively with psychological stress, dysfunctional coping strategies, poor family relationships, absenteeism, presenteeism, productivity loss and activity impairment and all WPAI sub-scores. Patients exhibiting greater satisfaction with life had less pain. The regression showed increasing odds ratios for psychological stress (lowest 2.26, highest 12.17) and female gender (highest 3.19) with increasing pain. Internet-recruited patients were sicker and differed from hardcopy questionnaire patients in their associations with pain. Pain measures in P-HBI, SF-36 and SIBDQ correlate with psycho-social pathology in CD. Physicians should be aware also of these relationships in approaching CD patients with pain.

Kapulnik, E., Anson, Y., & Slonim-nevo, V. (2017). Separation and divorce: Emotional adjustment and parental adjustment. Social Security, 101, 41-84. (in Hebrew.)

המחקר הנוכחי בחן את תהליך ההסתגלות לפרידה ולגירושים של 151 גברים ונשים, אשר היו הורים לילד אחד לפחות. זהו מחקר אורך כמותי בן שני שלבים, בו נתבקשו הנחקרים להשיב על שאלון לדיווח עצמי פעמיים, בהפרש של שנה בין שני הראיונות.

נמצאו שני מסלולי הסתגלות מקבילים, אשר יחד מהווים את מסלול ההסתגלות: מסלול הסתגלות רגשית ומסלול הסתגלות הורית. מממצאי המחקר עולה כי אלו שני מסלולים נפרדים שאינם מנבאים או משפיעים זה על זה, אלא מתקיימים זה לצד זה. נמצא כי למגדר, ליוזם הפרידה, לעבודה סדירה, להסדרי משמורת, לקשיים להגיע להסכמות ולסגנון ההתקשרות הייתה השפעה על ההסתגלות.

ממצאים אלו שופכים אור חדש על הבנת תהליך ההסתגלות לגירושים, ובעיקר על יכולתם של הורים גרושים להפריד בין התפקוד ההורי לבין ההסתגלות הרגשית.

מילות מפתח: הסתגלות, פרידה וגירושים, הסתגלות רגשית, הסתגלות הורית

 

 

·                    פרופ' ג'ולי צוויקל

מאמרים בכתבי עת

 

Czamanski-Cohen, J. Sarid, O. Cwikel, J. Levitas, E. Lunenfeld, E., & Har-Vardi, I. (2016). Practice makes perfect: The effect of cognitive   behavioral interventions during IVF treatments on women’s perceived stress, plasma cortisol and pregnancy rates.  Journal of Reproductive Health and Medicine.

Objective and Methods: Fifty nulliparous infertile women participated in a randomized prospective pilot study with repeated measures to examine the efficacy of cognitive behavioral interventions (CBI) in reducing perceived stress and improving pregnancy rates. Stress measures were taken at T1 (before CBI), T2 (ova transfer) and T3 (time of pregnancy test).  Results: We found that women  who reported low perceived stress at the beginning of treatment (T1) had a twofold increased chance of becoming pregnant compared to those who reported high-perceived stress, regardless of CBI. Women who received CBI reported reduced perceived stress at the time of the pregnancy test (T3). Women who engaged in daily practice of CBI had significantly higher pregnancy rates compared to those who did not practice. Conclusion: It may be beneficial for women who have high perceived stress levels to learn and practice stress reduction techniques before beginning IVF treatment, and continue to practice daily during IVF treatment.

 


Harel-Shalev A., Huss, E., Daphna-Tekoah, S., and Cwikel, J. (2017). Drawing on women's military experiences and narratives – Women soldiers’ challenges in the military environment. Gender, Place and Culture, 24(4): 499-514.

This paper utilizes arts-based methods as a feminist methodology for understanding women's experiences in military service, according to theories of feminist security studies. It explores how non-combatant women in the army retrospectively narrate stressful situations that happened during their military service. Using arts-based methods, we examine how they form meaning from their experiences in a masculine, military environment, defined by ongoing conflict. This paper analyzes twenty images drawn by Israeli women who served in the army in the previous 2-4 years. The women drew a stressful event from their military service, explained the image, and elaborated on how they coped with the situation. A content analysis of the pictures and the narratives produced three themes: the responsibility for others in life or death situations, the military as a first professional work experience and the interaction between military and gender hierarchies. Overall, on the one hand, women soldiers experienced the army as complex as they encountered their first adult work space in which they learned responsibility and skills of the "adults' world". On the other hand, they were exposed to the rigid hierarchy and to life and death situations typical of army contexts. While noncombat women soldiers were allegedly protected from the violence of the army, they are also indirectly exposed to the violence and danger inherent to an army context. This analysis goes beyond the hero narrative, and moves into taboo territories of young women's narratives and experiences in the military.

 

Sarid O, Cwikel J, Czamanski-Cohen J & Huss E. (2016). Treating women with perinatal mood and anxiety disorders (PMAD) with a hybrid cognitive behavioral and art therapy treatment (CB-ART). Archives of Women's Mental Health, 1-3

This paper presents an overview of a combined, evaluated protocol, CB-ART, for the treatment of women presenting with symptoms of perinatal mood and anxiety disorders (PMAD). The protocol integrates several well-known modes of treatment: cognitive behavioural intervention, guided imagery and art therapy. We claim that these approaches have advantages for working with distressing images/symptoms/memories (ISM) that interfere with functioning in the perinatal period. The use of mentalized imagery is made tangible through art making and enables working through the women's distressing ISM. The method described here directs clients to identify compositional elements that characterize their stressful ISM and to alter these elements in their imagination, in bodily sensations and on the page. By altering the compositional elements of the negative ISM, we provide a field where positive resources can be induced and incorporated, in their mind, on the paper and in coping with stresses in their daily lives. Examples are provided to illustrate the therapeutic process.

 

Slusky, D. A., Cwikel, J. Quastel, M.R. (2017). Chronic diseases and mortality among immigrants to Israel from areas contaminated by the Chernobyl disaster: a follow-up study. International Journal of Public Health.

Objectives

To examine six chronic diseases and all-cause mortality among immigrants to Israel from areas contaminated by the Chernobyl accident.

Methods

The medical data were obtained from the two largest HMOs in Israel. In the assessment of chronic diseases, individuals were divided into three groups: less exposed (n = 480), more exposed (n = 359), and liquidators (n = 45) and in the mortality analysis, into two groups: less exposed (n = 792) and more exposed (n = 590).

Results

Compared to the less exposed, adults from the more exposed group had increased odds of respiratory disorders (OR = 2.34, 95% CI 1.21, 4.54) and elevated odds, with borderline significance, of ischemic heart disease (OR = 2.01, 95% CI 0.97, 4.20). In addition, the liquidators had increased odds of hypertension compared to the less exposed (OR = 2.64, 95% CI 1.24, 5.64). The Cox proportional-hazards model indicated no difference in the ratio of all-cause mortality between the exposed groups during the follow up period.

Conclusions

Our study, conducted approximately two decades after the accident, suggests that exposure to radionuclides may be associated with increased odds of respiratory disorders and hypertension.

 

Cwikel, J. Segal-Engelchin, D. & Niego, L. (2017).  Addressing the needs of new mothers in a multi-cultural setting: An evaluation of home visiting for new mothers - Mom to Mom (Negev). Psychology, health and medicine.. Pages 1-8 | Published online: 04 Aug 2017

This study evaluated the Mom to Mom (M2M) program operating in the Negev region of Israel, an area with a high proportion of immigrants. M2M helps women cope with the first year of parenting through home visits of volunteer mothers. Specific objectives were to evaluate (1) Participants’ motivations for joining M2M; (2) Gains from participation; and (3) The effect of participation on post-partum depression (PPD). Three stages included (1) Analysis of demographics of all 440 mothers in M2M; (2) A telephone survey of 51 mothers to assess gains from participation; and (3) 137 mothers filled out the Edinburgh Post-Natal Depression Scale (EPDS) and were followed for one year. Most mothers in M2M were first time mothers, with a high rate of perinatal complications (54.4%) and positive EPDS scores (38.7%). Two major reasons for participation were being an immigrant and having low income. The greatest gains from home visits were increased self-confidence, improved parenting skills and communication with the partner. Seventy-nine percent of mothers with PPD symptoms were functioning at work and at home after a year from joining the program. Our findings suggest that M2M has the capacity to address challenges in the post-natal period among women from diverse cultures.

 

 

·                    פרופ' מיכל קרומר נבו

מאמרים בכתבי עת

 

Timor-Slavin, S. & Krumer-Nevo, M. (2016). Partnership-based-practice with young people: Relational dimensions of partnership in a therapeutic setting. Health and Social Care in the Community, 24 (5), 576-586.

The recent literature concerning partnership between professionals and young people reveals important developments regarding the nature of partnership: from short-term partnerships with young people’s parents intended to improve decision-making in the context of critical life
decisions, to a growing interest in direct partnership between professionals and young people as a core principle of long-term relationships. Although it is widely acknowledged among health and social service professionals that partnerships can have positive outcomes for young people, the concept and implementation of partnership remain vague. This article examines the meanings of partnership for people involved in a community youth center for marginalized youth. Data were collected during the year 2011 using multiple-methods including focus groups (with eight youth workers), participant observations (in assembly meetings and ‘partnership meetings’) and semi-structured interviews (with 10 principal stakeholders, including youth, youth workers and the Center’s founders). Data were analyzed using principles of grounded theory to articulate partnership as an ongoing experience,
combining both structural–technical and content-experiential components. Our findings present partnership as existing simultaneously in the practice of decision-making and in the realm of self-experience and interpersonal relationships, and explore the relationship between
both spheres. The findings also shed light on the importance of the specific characteristics of shared decision-making (atmosphere, content and duration) in the creation of partnership. We discuss our findings in the light of possibilities for partnership-based practice with marginalized
youth.

           

Krumer-Nevo, M., Elfassy, Y. Sagy, S. & Lavie-Ajayi, M. (2016). Neither seeing nor seen: Double exclusion in the lives of young men. Young, 24 (1), 36-52.

Social exclusion has been identified as a prominent factor informing our understanding of young people involvement in gang life, violence and crime. While the literature on social exclusion focuses on the education and employment systems,
there is a limited literature regarding the role played by correctional institutions in exacerbating social exclusion. This article explores the reciprocal relationships between young people involved in the drug trade in Israel and various educational and correctional services in their community. It focuses on a term commonly articulated by the youth, ‘not seeing with the eyes’, which they use to describe themselves as consciously, purposefully and openly ignoring and flouting societal norms.
However, the educational and correctional services present a similar attitude,
manifesting institutional blindness in connection with the youth and hence contributing to the double exclusion of young men. The article exposes the practices and processes through which this double exclusion takes place.

 

Elfassi, Y., Braun-Lewensohn, O., Krumer-Nevo, M. & Sagy, S. (2016). Community sense of coherence among adolescents as related to their involvement in risk behaviors. Journal of Community Psychology, 44 (2), 22-37.

The current study employs a new concept–community sense of coherence (CSOC)–that measures youth’s perceptions of their own community and its potential as a source for protective factors and assets. The theoretical foundation for this measure is the salutogenic approach and its concept of “sense of coherence.” A total of 1023 students from the 8th to 11th grades, living in 3 Israeli communities, filled out self-reported questionnaires that
included measures of CSOC and involvement in risk behaviors. Results indicated significant negative correlations between CSOC and the levels of risk behaviors. The overall variance of risk behaviors explained by CSOC was found to be different in each of the three communities. The findings suggest that CSOC is a significant protective factor that could be related to
reduced involvement in risk behaviors. The results are discussed within the framework of community protective factors and the salutogenic approach.

Krumer-Nevo, M., Gorodzeisky, A. & Saar-Heiman, Y. (2016). Debts, poverty and financial exclusion. Journal of Social Work, 17(5), 511-530.

Also published in Hebrew in Bitachon Sociali (Social Security).

Over-indebtedness of impoverished households and its relevance to the
social work profession have not received sufficient attention in the professional
discourse. It is the intention of this article to put over-indebtedness on the professional
agenda, to review the literature about it, and to present initial data from a study on
over-indebtedness in Israel carried out with special attention to debtors’ coping with
their debts. The research was conducted as a door-to-door survey in a neighborhood
with low socio-economic characteristics and included questions about the nature of the
debts, the strategies people use to cope with debts and the obstacles they face while
doing so.
 Findings: The research findings indicate a severe debt problem among the participants.
Out of 142 interviewees, 61% had debt that was overdue and 27% of them did not have
an active bank account – a significant parameter of financial exclusion. Moreover, the
proliferation of debts per household, and the high level of debt-to-income ratio also
indicate high risk for financial exclusion. Notwithstanding, the findings indicate that most
debtors made active efforts in order to close their debts, using two distinct strategies,
namely: trying to reach a payment arrangement with the creditor or paying off the debt
by increasing their financial resources. Most debtors used the first strategy, although it
was found as the less successful one.

Applications: The article discusses these findings in the framework of the concept of
financial exclusion and proposes policy and direct interventions as well as further
research on the topic.

 

Shimei, N., Krumer-Nevo, M., & Saar-Heiman, Y, Russo-Carmel1, S., Mirmovitch,I., Zaitoun-Aricha1, L.  & Social Work for Change Group Members. (2016). Social work for change: Performance ethnography on critical social work. Qualitative Inquiry, 22 (8), 615-623.

Awarded a prize for excellence, the faculty of Humanities and Social Sciences, BGU

Also published in Hebrew in Chevra Vervacha (Society and Welfare).

 

This performance ethnography presents a multi-vocal dialog of a group of social workers and social work students dealing with personal and professional issues of critical social work. Performance ethnography is an innovative qualitative research method that uses a dramatic medium to bridge between theory and personal experiences and between research, teaching, and learning. Through personal writing and a discussion of an intervention story, we present our experience with critical social work. The play-like structure presents the group dialog as an important medium for encouraging critical reflexivity and for reviving theoretical critical social work concepts with personal and practical meanings.

Eyal-Lubling, R. & Krumer-Nevo, M.  (2016). Practice and theory of practice in feminist social work. Social Work, 61(3), 245-254.

Although feminist social work has been practiced in Israel since the 1970s, little has been written about it. This qualitative study aims to fill this gap by documenting and conceptualizing feminist theory of practice and actual practice based on interviews with 12 feminist social workers. Findings reveal that the interviewees perceive feminist practice as significantly different from traditional social work practice based on four analytical principles: (1) gender analysis, (2) awareness of power relations, (3) analysis of welfare services as structures of oppression, and (4) utilization of feminist language, as well as 10 principles of action. The principles are discussed in the context of feminist social work in Israel and in light of feminist principles described in international literature.  

Saar-Heiman, Y., Lavie-Ajayi, M. & Krumer-Nevo, M. (2016). Poverty-Aware Social Work practice: Service users' perspectives. Child and Family Social Work, 22 (2), 1054-1063.

Also published in Hebrew in Bitachon Sociali (Social Security), 101, 1-31.

In recent years, there has been an increase in scholarly writing on the theory and practice of critical social work with people living in poverty. Yet there is a lack of research on the experiences and perspectives of service users regarding this kind of practice. This paper presents a qualitative study that explored the practice of a special poverty-aware social work programme in Israel, through the experiences of women who took part in it. Using an interpretative interactionist approach, in-depth interviews with nine women were held three times over a 2-year period. Findings reveal a high degree of satisfaction with the programme on the part of the women. The satisfaction was derived from four main experiences: the experience of visibility, the experience of the active partnership in the fight against poverty, the experience of close, hierarchy-challenging relationships, and the experience of responsiveness to material and emotional needs. The findings are discussed in terms of three principles of practice: intervention in a real-life context, relationship-based intervention and the focus on both the material and emotional needs and their fulfilment. 

 

Cohen, Y., Krumer-Nevo, M. & Avieli, N. (2017). Bread of shame: The practice of Othering in soup kitchens. Social Problems, 64 (3): 398-413. DOI: 10.1093/socpro/spx011

Also published in Hebrew in Sociologia Israelit (Israeli Sociology), 18(1), 105-125.

This article examines processes of othering in seven soup kitchens in Israel through participant observations as a staff-volunteer and as a diner. The empirical study of othering and otherness in relation to poverty is focused mainly on discourse analysis of texts that appeared in the media. This article contributes to this body of knowledge by analyzing the everyday routines, habits, norms, rules, and arrangements of space and time that turn the diners from “ordinary” people to “others.” This process contains four simultaneous mechanisms: drawing boundaries, distancing and rejection, stripping of personal identity, and the attribution of stigma. The article discusses these mechanisms in the context of othering of people in poverty. In addition, the article discusses methodological issues that derive from the unique use of body senses as a research tool.

 

Krumer-Nevo, M. (2017). Poverty and the political: Wresting the political out of and into social work theory, research and practice. European Journal of Social Work, 1-12.

This article explores the relations between social work theory, research and practice in regard to poverty, arguing for the need to bring the political back into these three dimensions of the discipline/profession.
Throughout the last decades, social work has been treating practice as a discrete technology, and left outside questions stemming from different theoretical approaches regarding the desired relationship between social workers and service users. This trend has divorced practice from its
political dimensions. In this article I suggest to bring the political into social work, and specifically to exemplify the implications of using the context of power imbalance as an analytical framework for theory, research and practice with people in poverty. This move is illustrated through the example of a developing paradigm – ‘Poverty Aware Social Work Paradigm’.

 

·                    דר' תהילה רפאלי

מאמרים בכתבי עת

 

Refaeli, T. (2017). Narratives of Care Leavers: What Promotes Resilience in Transitions to Independent Lives? Children and Youth Services Review, 79, 1-9.

Studies have revealed that young people who age out of residential or foster care (care leavers) must cope with a variety of challenges as they transition to adulthood. In addition, there are wide gaps in achievements in different life domains between care leavers and other people in their age group. Using a narrative approach, the study presented in this article analyzed the life stories of 16 care leavers in Israel. To shed light on their subjective experiences in life after care, data were collected four years after the participants left residential care. The analysis focused on care leavers' resilience in the wake of their transition from military service to independent life. The data analysis revealed that after this transition, two distinct groups could be discerned: the “struggling to survive” group, and the “surviving through struggle” group. The narratives of the first group consist mainly of descriptions of the difficulties they encountered and their ongoing efforts to improve their adaption and functioning in their daily lives. These participants were identified as young adults at risk. The narratives of the participants of the second group, in contrast, highlight their positive attitudes about their situations in various life domains in the present and in the near future. Likewise, members of the second group consistently invested effort in overcoming the obstacles they face. The main characteristics of the two groups are illustrated by recounting the life story of a member of each group. The analysis highlights the resources and deficits shared by these groups and the circumstances that are unique to each group. Implications for practice and research are discussed.

 

Refaeli, T., Mangold, M., Köngeter, S., & Zeira, A. (2017). Continuity and discontinuity in the transition from care to adulthood. British Journal of Social Work, 2(1), 325-342.

This paper focuses on care leavers’ experiences of their transition from care to adulthood. Using a social pedagogical perspective, we explore continuity and discontinuity in their life course as central aspects of support in the transition process. Using biographical narratives of three young people with different paths of transition from public care, we argue that a successful transition to independent living involves a complex interplay of continuity and discontinuity. Our analysis suggests a typology of (dis)continuity patterns in the transition to adulthood: (i) creating continuity, (ii) transforming continuity, (iii) discontinuity by breaking up continuity and (iv) enabling continuity by discontinuity. Current discourse in social work research values stability in care and continuity in the transition from care as a main strategy for successful transition. This perspective on the efforts of professionals and institutions, emphasising placement stability, disregards the young people’s own efforts to create (dis)continuity in other aspects of their life. These, we found, can lead to positive changes. Our results suggest that, to enhance care leavers’ agency to cope with transition processes, social work practice should strive to understand the client’s biographically driven strategies of creating (dis)continuity.

 

​ 

·                    פרופ' אורלי שריד

מאמרים בכתבי עת

 

Sarid O, Cwikel J, Czamanski-Cohen J & Huss E. (2017). Treating women with perinatal mood and anxiety disorders (PMAD) with a hybrid cognitive behavioral and art therapy treatment (CB-ART). Archives of Women's Mental Health, 20 (1), 229–231.

This paper presents an overview of a combined, evaluated protocol, cognitive behavioral and art therapy treatment (CB-ART), for the treatment of women with perinatal mood and anxiety disorders (PMADs). The protocol integrates cognitive behavioral interventions and art therapy. CB-ART focuses on changing distressing image, symptom or memory (ISM) that interferes with functioning. The method directs clients to identify compositional elements that characterize their stressful ISM and to alter the element in their imagination, in bodily sensations and on the page. Examples are provided to illustrate the therapeutic process.

 

Sarid O, Slonim-Nevo VPI, Friger MPI, Schwartz Dc, Greenberg Dc, Sergienko Rc, Vardi Hc, & Odes SPI. (2017). oping strategies, satisfaction with life, and quality of life in Crohn’s disease: A gender perspective using structural equation modeling analysis, Plos One, 12 (2), e0172779.

To identify coping strategies and socio-demographics impacting satisfaction with life and quality of life in Crohn’s disease (CD).402 patients completed the Patient Harvey-Bradshaw Index, Brief COPE Inventory, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ). We performed structural equation modeling (SEM) of mediators of quality of life and satisfaction with lifeThe cohort comprised: men 39.3%, women 60.1%; P-HBI 4.75 and 5.74 (p = 0.01). In inactive CD (P-HBI≤4), both genders had SWLS score 23.8; men had SIBDQ score 57.4, women 52.6 (p = 0.001); women reported more use of emotion-focused, problem-focused and dysfunctional coping than men. In active CD, SWLS and SIBDQ scores were reduced, without gender differences; men and women used coping strategies equally. A SEM model (all patients) had a very good fit (X2(6) = 6.68, p = 0.351, X2/df = 1.114, SRMR = 0.045, RMSEA = 0.023, CFI = 0.965). In direct paths, economic status impacted SWLS (β = 0.39) and SIBDQ (β = 0.12), number of children impacted SWLS (β = 0.10), emotion-focused coping impacted SWLS (β = 0.11), dysfunctional coping impacted SWLS (β = –0.25). In an indirect path, economic status impacted dysfunctional coping (β = –0.26), dysfunctional coping impacted SIBDQ (β = –0.36). A model split by gender and disease activity showed that in active CD economic status impacted SIBDQ in men (β = 0.43) more than women (β = 0.26); emotional coping impacted SWLS in women (β = 0.36) more than men (β = 0.14).Gender differences in coping and the impacts of economic status and emotion-focused coping vary with activity of CD. Psychological treatment in the clinic setting might improve satisfaction with life and quality of life in CD patients.

 

Slonim-Nevo V, Sarid O, Friger M, Schwartz D, Greenberg D, Sergienko R, Vardi H, & Odes S (2017). Effect of threatening life experiences and adverse family relations in ulcerative colitis: Analysis using structural equation modeling, and comparison with Crohn's disease. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 29(5), 577-586.

We published that threatening life experiences and adverse family relations impact Crohn’s disease (CD) adversely. In this study, we examine the influence of these stressors in ulcerative colitis (UC). Patients and methods: Patients completed demography, economic status (ES), the Patient-Simple Clinical Colitis Activity Index (P-SCCAI), the Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ), the Short-Form Health Survey (SF-36), the Brief Symptom Inventory (BSI), the Family Assessment Device (FAD), and the List of Threatening Life Experiences (LTE). Analysis included multiple linear and quantile regressions and structural equation modeling, comparing CD. UC patients (N=148, age 47.55±16.04 years, 50.6% women) had scores [median (interquartile range)] as follows: SCAAI, 2 (0.3–4.8); FAD, 1.8 (1.3–2.2); LTE, 1.0 (0–2.0); SF-36 Physical Health, 49.4 (36.8–55.1); SF-36 Mental Health, 45 (33.6–54.5); Brief Symptom Inventory-Global Severity Index (GSI), 0.5 (0.2–1.0). SIBDQ was 49.76±14.91. There were significant positive associations for LTE and SCAAI (25, 50, 75% quantiles), FAD and SF-36 Mental Health, FAD and LTE with GSI (50, 75, 90% quantiles), and ES with SF-36 and SIBDQ. The negative associations were as follows: LTE with SF-36 Physical/Mental Health, SIBDQ with FAD and LTE, ES with GSI (all quantiles), and P-SCCAI (75, 90% quantiles). In structural equation modeling analysis, LTE impacted ES negatively and ES impacted GSI negatively; LTE impacted GSI positively and GSI impacted P-SCCAI positively. In a split model, ES had a greater effect on GSI in UC than CD, whereas other path magnitudes were similar. Threatening life experiences, adverse family relations, and poor ES make UC patients less healthy both physically and mentally. The impact of ES is worse in UC than CD.

 

Isralowitz R, Sarid O, Dagan A, Grinstein-Cohen O & Reznik A. (2017). Alcohol consumption among female university students in Israel: a cross sectional study of background characteristics and drinking patterns. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-8

This cross sectional study examined alcohol use, binge drinking and other problem behavior among Israeli university female students. Scant information is known about Israeli university student alcohol use and related problem behavior. Academic study discipline status (e.g., social work, nursing and other non-helping disciplines) was hypothesized to be a predictor of university student alcohol use and problem behavior rates. Study hypotheses were supported, in part. Academic discipline (social work and nursing) differentiated rates of alcohol use, binge drinking and other problem behavior. However, when grouped into helping and non-helping academic disciples, few differences were evidenced. Students drink more beer, wine and hard alcohol than those 20 years ago at the same university; however, fewer students drive after drinking. Present results, albeit restricted, reflect increased drinking but less driving after drinking after an intensive campaign to curb such problem behavior. Further research is needed of alcohol use and problem behavior for policy, prevention and treatment purposes. Such research should include regular monitoring throughout the country regardless of gender status and academic discipline.

 

Odes S.,Friger M., Sergienko R., Schwartz D., Sarid O., Slonim-Nevo V, & Greenberg D. (2017). Simple pain measures reveal psycho-social pathology in patients with Crohn’s disease. The World Journal of Gastroenterology, 23(6), 1076.

To determine whether pain has psycho-social associations in adult Crohn’s disease (CD) patients. Patients completed demographics, disease status, Patient Harvey-Bradshaw Index (P-HBI), Short Form Health Survey (SF-36), Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ), and five socio-psychological questionnaires: Brief Symptom Inventory, Brief COPE Inventory, Family Assessment Device, Satisfaction with Life Scale, and Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire. Pain sub-scales in P-HBI, SF-36 and SIBDQ measures were recoded into 4 identical scores for univariate and multinomial logistic regression analysis of associations with psycho-social variables. The cohort comprised 594 patients, mean age 38.6 ± 14.8 years, women 52.5%, P-HBI 5.76 ± 5.15. P-HBI, SF-36 and SIBDQ broadly agreed in their assessment of pain intensity. More severe pain was significantly associated with female gender, low socio-economic status, unemployment, Israeli birth and smoking. Higher pain scores correlated positively with psychological stress, dysfunctional coping strategies, poor family relationships, absenteeism, presenteeism, productivity loss and activity impairment and all WPAI sub-scores. Patients exhibiting greater satisfaction with life had less pain. The regression showed increasing odds ratios for psychological stress (lowest 2.26, highest 12.17) and female gender (highest 3.19) with increasing pain. Internet-recruited patients were sicker and differed from hardcopy questionnaire patients in their associations with pain. Pain measures in P-HBI, SF-36 and SIBDQ correlate with psycho-social pathology in CD. Physicians should be aware also of these relationships in approaching CD patients with pain.

 

Grinstein-Cohen O, Katz A, Sarid O. (2017). Religiosity: its impact on coping styles among women undergoing fertility treatment. Journal of Religion & Health, 56 (3),  1032–1041

The Israeli worldview places great significance on childbearing. This could create emotional and ethical difficulties for women coping with fertility issues in addition to their treatments. This study examined the relations between coping strategies and level of religiosity in 159 women undergoing infertility treatment. Statistically significant relations were found between the problem-solving coping style and religious observance (p < 0.01) and religious beliefs (p < 0.05). An inverse correlation was found between the emotional coping style and religious beliefs (p < 0.001). Health professionals should recognize the patient’s coping styles and understand the patient’s religious belief system as part of an ongoing fertility treatment.