חטיבות לימודים                                                               

חטיבה באמנות יצירה.pdfחטיבה באמנות יצירה.                                                                           

החטיבה לשפה ותרבות ערבית.pdfהחטיבה לשפה ותרבות ערבית.

חטיבה ללימודי מגדר.pdfחטיבה ללימודי מגדר.      

חטיבה ללימודי אגדה והלכה.pdfחטיבה ללימודי אגדה והלכה.    

חטיבה ללימודי פולקלור.pdfחטיבה ללימודי פולקלור.

חטיבה ללימודי תקשורת.pdfחטיבה ללימודי תקשורת.         

חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית.pdfחטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית.                                                         

חטיבה ללימודי יהדות מודרנית.pdfחטיבה ללימודי יהדות מודרנית.          

חטיבה בלימודי אפריקה.pdfחטיבה בלימודי אפריקה.

 

חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד

 
חטיבה למנהל עסקים.pdfחטיבה למנהל עסקים.**

חטיבה לניהול משאבי אנוש.pdfחטיבה לניהול משאבי אנוש.**

חטיבה במדעי ההתנהגות.pdfחטיבה במדעי ההתנהגות.**    

חטיבה במטמתיקה ומדעי המחשב.pdfחטיבה במתמטיקה                                                                                                       

חטיבה בפילוסופיה של מדעי הנפש.pdfחטיבה בפילוסופיה של מדעי הנפש.      
 

  •    ניהול וישוב סכסוכים                                                      
                                                                                        

                                                          

**  חטיבות אלה לומדים במכללת אחוה ובקמפוס אילת בלבד.

***  באישור מיוחד

****  את כל החטיבות ניתן לראות בשנתון הפקולטה