חטיבות לימודים                                                               
                                                                                                                                                                  
 
                                                                            
 
                                                                                         
                                                  
 
                                                                                            
                                                                 
                                                   

חטיבה בלימודי אפריקה.pdfחטיבה בלימודי אפריקה.

 

 
חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד
                                                                                                   
חטיבה במטמתיקה ומדעי המחשב.pdfחטיבה במתמטיקה                                                                                                       

חטיבה בפילוסופיה של מדעי הנפש.pdfחטיבה בפילוסופיה של מדעי הנפש.      

החטיבה למדעי העצב.pdfהחטיבה למדעי העצב.        
  •       החטיבה במדע קוגנטיבי           
  •       ניהול וישוב סכסוכים                                                      
                                                                                        

                                                          
 
**  חטיבות אלה לומדים במכללת אחוה ובקמפוס אילת בלבד.
***  באישור מיוחד
****  את כל החטיבות ניתן לראות בשנתון הפקולטה