פורים

יום ה, י"ד באדר
1/3/2018

פגרה

יום האישה הבינלאומי

יום ה, כ"א באדר
8/3/2018

בחירה

פסח

ימים ו - ו, י"ד - כ"א בניסן
30/3-6/4/2018


פגרה

* עובדים במשרה מלאה יחויבו ב- 16 שעות חופשה

* עובדים במשרה חלקית יחויבו בחלק יחסי של שעות חופשה, בהתאם להיקף משרתם

חג המימונה
(נדחה)

יום א, כ"ג בניסן
8/4/2018

בחירה

יום הזכרון לשואה ולגבורה

יום ה, כ"ז בניסן
12/4/2018

בחירה

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות).
(הוקדם)

יום ד, ג' באייר
18/4/2018

עובדים עד 13:00, או יום בחירה

יום העצמאות
(הוקדם)

יום ה, ד' באייר
19/4/2018

פגרה

חג הפועלים

יום ג, ט"ז באייר
1/5/2018

בחירה

ל"ג בעומר

יום ה, י"ח באייר
3/5/2018

בחירה

יום ירושלים

יום א, כ"ח באייר
13/5/2018

בחירה

ערב שבועות

יום שבת, ה' בסיוון
19/5/2018

יום שבת

חג שבועות

יום א, ו' בסיוון
20/5/2018

פגרה

כ' בתמוז (יום פטירת הרצל)

יום ג, כ' בתמוז
3/7/2018

בחירה

צום תשעה באב
(נדחה)

יום א, י' באב
22/7/2018

פגרה

פגרת קיץ

ימים א-ה, ט"ו-י"ט באלול
26-30/8/2018

פגרה (לא חל על קמפוס אילת).

פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך

יום א, כ"ב באלול
2/9/2018

בחירה

ראש השנה

ימים א-ג, כ"ט באלול - ב' בתשרי
9-11/9/2018

פגרה

יום הכיפורים

ימים ג-ד, ט'-י' בתשרי
18-19/9/2018

פגרה

סוכות

ימים א-ב, י"ד - כ"ב בתשרי
23/9-1/10/2018

פגרה

* עובדים במשרה מלאה יחויבו ב- 12 שעות חופשה

* עובדים במשרה חלקית יחויבו בחלק יחסי של שעות חופשה, בהתאם להיקף משרתם

* קמפוס אילת: בערב סוכות 23/9/18, עובדים עד 13:00 או יום בחירה

צום עשרה בטבת

יום ג, י' בטבת
18/12/2018

בחירה