דלג לתוכן העמוד
אגף
משאבי אנוש
הירשמו ללימודים להרשמה

סגל אקדמי בכיר

מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש מטפל באוכלוסיית הסגל האקדמי הבכיר מדרגת מרצה ומעלה ומקביליהם, העוסקים בהוראה ומחקר.

תחומי האחריות והשירות של המדור הינם החל מתהליך הקליטה, דרך שלב החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

📌  מידע בנושאים שונים:

מענקים אקדמיים:

זכויות אקדמיות:

  • דיווח ימי מחלה
    בהתאם להנחיות ות"ת, דיווח "ימי מחלה" יעשה מידי חודש בחודשו. יש לדווח בחודש העוקב על החודש הקודם. דיווחים רטרואקטיביים עד 3 חודשים,  יאושרו ע"י אגף משאבי אנוש במקרים חריגים בלבד.

    🏠כניסה לקיוסק מידע החדש (הקדשת זמן, ימי מחלה ומילואים) 

📌 עמיתים


 

צוות  מדור סגל אקדמי בכיר

IfatBanani.jpg 

ראש המדור -  יפעת בנני

טלפון:   08-6472618 |  פקס: 6472964
דוא"ל:    bananii@bgu.ac.il

חדר:  123 - בנין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964

צוות המדור:

ש​​ם

תפקיד

תחומי אחריות

טלפון

דוא"ל

לילך דוידוביץ
 
 

ע. ראש מדור

אחראית על משרות, דוחות, בקרה, מחשוב וקליטת קבצים.
טיפול בנושאים הנוגעים לחברי סגל  בתכנית קמ"ע

6472688

levilil@bgu.ac.il  

שני כרמי
shanicarmi.jpg

מתאמת

מדעי הבריאות,
עובדים בחוזה אישי כולל

6461082

carmis@bgu.ac.il

 

גילי זר-אביב

מתאמת

מדעי הרוח והחברה,
המכונים לחקר המדבר,
קמפוס אילת,
היחידה הקדם אקדמית, תלמידי חו"ל, נוער שוחר מדע,  מכון למורשת  בן-גוריון.
מכונים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, בטחון.

 

6472617

gilli@bgu.ac.il

קרן אביטבול
Keren_Abitbul.JPG

מתאמת

הפקולטה לניהול,
הפקולטה למדעי ההנדסה
הפקולטה למדעי הטבע

 

6479848

kerenbet@bgu.ac.il