דלג לתוכן העמוד
אגף
משאבי אנוש
הירשמו ללימודים להרשמה

מדור סגל אקדמי בכיר

מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש נותן שירות בכל נושאי מעגל התעסוקה עבור חברי הסגל מהאוכלוסיות הבאות:

סגל אקדמי בכיר מדרגת מרצה ומעלה ומקביליהם, העוסקים בהוראה ומחקר.

מורים קלינים בכירים – רופאים מדרגות מרצה ומעלה אשר עובדים בשרותי הבריאות ומלמדים בבית הספר לרפואה.

עמיתים -  תומכי מחקר.

מורים מן החוץ בתעריפים  ב' ו ג'.

בעלי חוזה אישי כולל – חברי סגל בעלי PhD שעוסקים במחקר והוראה על חשבון פרוייקטים או תקציבי מחקר

אנו נותנים שירות בכל שלבי התעסוקה הכוללים: גיוס וקליטת חבר הסגל, כתבי מינוי, שכר, תנאים וזכויות (סוציאליות ואקדמיות) , הארכות חוזים, שינויים בדרגות או בתנאים, סיומי העסקה ופרישה לפנסיה.

על מנת לתת שירות איכותי ואישי, חברי הסגל מחולקים בין מתאמות המדור לפי פקולטות, וניתן לפנות אליהן בכל נושא ועניין.
פרטי הקשר של המתאמות והחלוקה לפי תחומי טיפול מופיעים בתחתית העמוד.

 

מידע ליחידות האקדמיות

📌 דף עזר למחלקות לקליטת חבר/ת סגל אקדמי בכיר חדש/ה

נשמח לעמוד לשירותכם.

 

צוות  מדור סגל אקדמי בכיר

IfatBanani.jpg 

ראש המדור -  יפעת בנני

טלפון:   08-6472618 |  פקס: 6472964
דוא"ל:    bananii@bgu.ac.il

חדר:  123 - בנין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964

 

צוות המדור:

ש ם

תפקיד

תחומי אחריות

טלפון

דוא"ל

לילך דוידוביץ
 

ע. ראש מדור

אחראית על משרות, דוחות, בקרה, מחשוב וקליטת קבצים.
טיפול בנושאים הנוגעים לחברי סגל  בתכנית קמ"ע

6472688

levilil@bgu.ac.il

שני כרמי
shanicarmi.jpg

מתאמת

מדעי הבריאות,
עובדים בחוזה אישי כולל

6461082

carmis@bgu.ac.il

 

גילי זר-אביב

מתאמת

מדעי הרוח והחברה,
המכונים לחקר המדבר,
קמפוס אילת,
היחידה הקדם אקדמית, תלמידי חו"ל, נוער שוחר מדע,  מכון למורשת  בן-גוריון.
מכונים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, בטחון.

 

6472617

gilli@bgu.ac.il

קרן אביטבול
Keren_Abitbul.JPG

מתאמת

הפקולטה לניהול,
הפקולטה למדעי ההנדסה
הפקולטה למדעי הטבע

 

6479848

kerenbet@bgu.ac.il