חברי סגל יקרים,

אנו שמחים להודיעכם כי לאחר מו"מ ארוך הצליחו הנהלת האוניברסיטה, ועד הסגל האקדמי והסגל המנהלי והטכני – לקבל מ'מגדל מקפת' מבית 'מגדל חברה לביטוח' (מקפת החדשה), החל מה- 1/11/2015, הנחות בדמי הניהול לחברי הסגלים באוניברסיטה, המבוטחים בקרנות הפנסיה "מגדל מקפת אישית" ו"מקפת משלימה".

 דמי הניהול בקרן הפנסיה 'מגדל מקפת אישית' (הקרן הרגילה), יגבו עפ"י אחת מ – 2 האפשרויות (בשיעור שנתי):

דמי ניהול

מההפקדות השוטפות

דמי ניהול

מהכספים שנצברו בקרן

 אפשרות 1

0.9%

0.18%

 אפשרות 2

2.5%

0%

לתשומת הלב:
* אפשרות מספר 1 היא ברירת המחדל.
* חבר סגל שיבחר באפשרות 2, יודיע על כך במייל לאחד מנציגי "מגדל" המפורטים מטה,  עפ"י הנוסח הבא:

"אני ____  ת.ז_____  מבקש לעדכן את דמי הניהול בקרן הפנסיה שלי ל 2.5% מדמי הגמולים  ו  -  0% מהצבירה".

דמי הניהול בקרן הפנסיה 'מקפת משלימה', אליה מופקדים סכומים העולים על פעמיים השכר הממוצע במשק, יגבו עפ"י אחת מ – 2 האפשרויות (בשיעור שנתי):

גובה הפרשות

עובד ומעביד

דמי ניהול

מההפקדות השוטפות

דמי ניהול

מהכספים שנצברו בקרן

 מעל 3,000 ₪  בחודש

0%

0%

 מתחת ל - 3,000 ₪  בחודש

חלופה 1: 2%

0.15%

חלופה 2: 0%

0.4%

לתשומת הלב:

חבר סגל שמופקד עבורו, סכום הנמוך מ- 3,000 ₪  לחודש, המבקש להפקיד כספים ל'מקפת המשלימה' יודיע במייל לאחד מנציגי "מגדל" המפורטים מטה, באיזו מבין החלופות 1 או 2 בחר.

 

מה עליך לעשות?

* לברר, להיוועץ ולקבל החלטה לגבי החלופה המתאימה לך.  

* ניתן לקבוע פגישה אישית באוניברסיטה או בביתך עם:

שירן חזי
טלפון 0506539413
מייל shiranh@migdal.co.il

 

* בגין הפקדות ל'מגדל מקפת אישית' יש לפנות במייל ל"מגדל" ולהודיע על בחירתך אך ורק במידה ותבחר באפשרות 2.
* בגין הפקדות ל'מקפת משלימה' יש לפנות במייל ל"מגדל" אך ורק במידה והסכומים המופקדים נמוכים מ- 3,000 ₪ לחודש.

 

מהלך זה הינו צעד משמעותי בבניית הטבות לחברי הסגל באוניברסיטה
והוא הגיע לידי הצלחה בזכות שיתוף הפעולה
בין ועד הסגל האקדמי הבכיר, מועצת העובדים של הסגל המנהלי והטכני והנהלת האוניברסיטה.

 

אגף משאבי אנוש.