סוג
  
כותרת
  
עדכון אחרון
  
doctoral.pdfערכת טפסים - דוקטורנטים03/07/2018
parallel.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל01/07/2018
junior_clinical.pdfערכת טפסים - מדריך קליני זוטר05/03/2018
external.pdfערכת טפסים - מורה מן החוץ01/07/2018
hours27.pdfערכת טפסים - מידע לעובד לפי שעות בפועל (דרוג 27)01/07/2018
grants.pdfערכת טפסים - מענקי מחקר23/05/2018
volunteer.pdfערכת טפסים - מתנדב11/01/2018
senior.pdfערכת טפסים - סגל אקדמי בכיר מן המניין01/07/2018
senior_clinical.pdfערכת טפסים - סגל קליני בכיר13/06/2018
non-academic.pdfערכת טפסים - עובד בהוראה לא אקדמית  (דרוג 33,34)01/07/2018
hours31.pdfערכת טפסים - עובד לפי שעות לתלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי (דרוג 31)01/07/2018
kkmb.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי בהכשרה מעשית (קקמ"ב)05/03/2018
sw_guides.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי המדריך בהכשרה מעשית 01/07/2018
Teaching_Assistant.pdfערכת טפסים - עוזר הוראה01/07/2018
amit.pdfערכת טפסים - עמית הוראה01/07/2018
57.pdfערכת טפסים- תשלום חד פעמי ( דרוג 57)22/05/2018

שימו לב:  

​נא לא להדפיס את ערכת הטפסים בהדפסה דו צדדית