על פי התקנון האקדמי, עובדי שרותי בריאות בנגב, בתי חולים או מוסדות המסונפים לפקולטה למדעי הבריאות, אשר הוענקה להם דרגת מרצה או גבוהה מזו ע"י אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יחשבו לחברי הסגל האקדמי.

דרגות חברי הסגל הבכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הן:

מרצה

מרצה בכיר

פרופ' חבר

פרופ' מן המניין

דרגות אלו מוענקות לסגל ההוראה בפקולטה למדעי הבריאות אשר תעסוקתו העיקרית בשרותי הבריאות השונים ובעיקר של קופ"ח כללית בנגב, במשרד הבריאות במחוז הנגב, בבי"ח ברזילאי באשקלון, בבי"ח יוספטל באילת ובי"ח אסותא באשדוד .

המינוי הינו לתקופה מוגבלת, בעקבות מטלות הוראה והדרכה שהוטלו ע"י הפקולטה לרפואה , ונמשך כל עוד חבר/ת הסגל נדרש לספק שרותי הוראה ומועסק/ת ע"י המוסדות המפורטים למעלה.

תקופת המינוי, היקף המשרה והדרגה/קידום בדרגה נקבע ע"י החטיבה ו/או הפקולטה למדעי הבריאות.

כתב המינוי/כתב עליה בדרגה בחתימת נשיאת האוניברסיטה יונפק ע"י משאבי אנוש וישלח לחבר/ת הסגל.

📌 המדריך לחבר סגל קליני בכיר

 

צוות  מדור סגל אקדמי בכיר, אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי הסגל הקליני בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה.

 

צוות מדור סגל אקדמי בכיר >>

IfatBanani.jpg 

ראש המדור -  יפעת בנני

טלפון:   08-6472618 |  פקס: 6472964
דוא"ל:    bananii@bgu.ac.il

חדר:  123 - בנין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964​