דלג לתוכן העמוד
אגף
משאבי אנוש
הירשמו ללימודים להרשמה

המדריך לסגל המנהלי והטכני

סדרי עבודה

כותרת
  
קבלה לעבודה
הדירוגים הנהוגים בסגל המינהלי והטכני
קידום בדרגה
חופשה ללא תשלום
חופשת לידה
פרישה לגמלאות
מכסות חופשה/חופשה שנתית /השתלמות + ימי פגרה ומועד

כללי נוכחות

כותרת
  
כרטיס נוכחות (כרטיס עובד)
תדפיס הנוכחות
יום עבודה מקוצר
עבודה בשעות נוספות
דמי כלכלה
עבודה שלא בימי העבודה הרגילים
ימי מחלה - מחלת עובד, מחלת בן משפחה וימי הצהרה
תאונת עבודה
ימי השתלמות בשכר
ימי מילואים
העדרות בתקופת הריון
לימודים באוניברסיטה
בחינות
אבל

שכר ומשכורת

כותרת
  
תלוש השכר
תשלומים
שכר משולב
ותק שכר
תוספת מעונות
תוספת ערבה
החזר הוצאות טלפון
קצובת הבראה וביגוד
קצובת נסיעה
גמול השתלמות
הוצאות נסיעה ואש"ל
דמי חברות באגודות מקצועיות
הוצאות אחזקת רכב
ניכויים והפרשות - מס הכנסה
ניכויים והפרשות - ביטוח לאומי
ניכויים והפרשות - ביטוח חיים
ניכויים והפרשות - קרן פנסיה
ניכויים והפרשות - קרן השתלמות
ניכויים והפרשות - קופת גמל
ניכויים והפרשות - מס ועד
ניכויים והפרשות - ביטוח בריאות
ניכויים והפרשות - דמי חבר וטיפול מקצועי בהסתדרויות
 

תנאי שירות לעובד אוניברסיטה

כותרת
  
זכאות לפטור משכר לימוד ודמי הרשמה
מעטפת רישום
הספריה האוניברסיטאית
מרכז הספורט
אישורי כניסה לרכב
מועצת העובדים
מענקי חג
שי שמחות
שי חגים
שירותי היחידה לשירות פסיכולוגי
הדרכה
רווחה
הלוואות