אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המועצה הירוקה (המועצה המנהלת של "קמפוס ירוק"), חרתה על דגלה את העיסוק בנושאי סביבה וקיימות. האוניברסיטה פועלת בתחומי המחקר וההוראה מתוך שאיפה להגביר את המודעות ותחושת האחריות הסביבתית של אנשי האוניברסיטה והציבור הרחב לצורך בקידום פעולות לשיפור ושימור הסביבה בהווה ולמען העתיד. "הקמפוס הירוק" מאמין בעידוד המחקר והיזמות בתחומי הסביבה השונים. מכאן, בשנת 2012, הוחלט ליזום, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה,  תחרות ארצית, עבור תלמידי תיכון הכותבים עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל. 

התחרות הארצית מיועדת לתלמידי כיתות יב', הכותבים עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל, מכלל המקצועות אשר להם נגיעה בתחומי הסביבה השונים (מדעי הסביבה, פיזיקה, כימיה, אומנות, גאוגרפיה, ביולוגיה וכד'). עבודות התלמידים נבחנות על ידי מומחים בתחום וברמה אקדמית גבוהה. התלמידים יגישו את מועמדותם ואת עבודותיהם באמצעות קול קורא שמפורסם בתחילת כל שנת לימודים אקדמאית. 


הזוכים בתחרות יוזמנו ליום עיון בו הם ייחשפו להרצאות מדעיות בנושאי סביבה וקיימות  בחזית המחקר, יציגו את מחקרם ויקבלו את פרסם במסגרת טקס סיום חגיגי.

בשנת הלימודים התשע"ה זכה בתחרות אלעד קריסטל מהתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, ירושלים, על עבודתו בנושא "השפעת שינויי האקלים על הביומסה, יחס הזוויגים והצפיפות של טחבן המדבר Hemilepistus reaumuri" בהנחיית משה זגורי.

פרטים נוספים אודות עבודות הגמר ניתן למצוא באתר הפיקוח על עבודות הגמר

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לרכזת התחרות בדוא"ל  cgreen@bgu.ac.il