דלג לתוכן העמוד
קמפוס
ירוק
הירשמו ללימודים להרשמה

מלגות על פרוייקטי גמר לתואר ראשון

לקמפוס ירוק מלגות פרויקטי גמר לתואר ראשון – אחת לשנה מתפרסם קול קורא לכל הסטודנטים וחברי הסגל מכל הפקולטות והמחלקות לקבלת מענק/פרס שמטרתו לקדם עבודות גמר ופרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון העוסקים בנושאי סביבה וקיימות.

המועצה פונה לציבור הסטודנטים לתואר ראשון הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם להגיש מועמדות לפרס על עבודת גמר / פרויקט בתחום.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ה 15.4.2016 .

הפרסים לזוכים יוענקו בתחילת יוני במסגרת טקס של 'קמפוס ירוק'. 

כל הפרטים בקובץ המצורף:עבודת-גמר2016.pdfקול קורא למתן פרס בעבודות גמר ופרויקטים לתואר ראשון העוסקים בנושאי סביבה וקיימות