מסד הנתונים
עקב הפסקת קבלת נתונים מעודכנים ממרשם העמותות, 
מסד הנתונים אינו מעודכן ולכן לא יסופקו שירותי מידע ממסד הנתונים עד הודעה חדשה.
 
 
איפיון של ארגוני ההמגזר השלישי ברשויות בישראל.pdfאיפיון של ארגוני ההמגזר השלישי ברשויות בישראל - מצגת "תמהיל הארגונים" - יואל בלבצ'ן
 
הקהילה האתיופית בישראל מזווית קצת אחרת.pdfהקהילה האתיופית בישראל מזווית קצת אחרת - נתונים ממסד הנתונים - יואל בלבצ'ן
 
 
מסד הנתונים של המרכז הישראלי  לחקר המגזר השלישי: 

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  מפעיל מסד נתונים המאגד נתונים על ארגונים ללא כוונת רווח  הפועלים בישראל.
במסד יש  נתונים לגבי כ-43,000 ארגונים ללא כוונת רווח שנרשמו עד לסוף שנת 2007. 
כ-60% מהארגונים הם ארגונים קיימים, והשאר ארגונים שחדלו מלהתקיים.  

מסד זה הוא מקור מידע ייחודי בארץ הודות ליכולתו ליצור אינטגרציה בין נתונים 
משלושה סוגי מקורות:

א.  רשם העמותות ורשם ההקדשות מספקים נתונים על רישום של ארגוני המגזר המאוגדים כחוק, הכוללים מידע על שם הארגון, שנת ההקמה, כתובת, מטרת הארגון ועוד.

ב.  יחידות ממשלתיות מספקות מידע לגבי תשלומי שכר של עובדי ארגוני המגזר, רשימת ארגונים המזכים בפטור על תרומות, ותשלומים ממשלתיים מסוגים שונים לעמותות.

ג.   חוקרי המרכז מסווגים את הארגונים לפי קטגוריות שונות שהחשובה בהן היא סיווג לפי תחום פעולה, בהתאם לסיווג הבינלאומי שפותח באוניברסיטת ג'והנס הופקינס.

הממשקים בין הנתונים מהמקורות השונים מאפשרים להציע מידע ייחודי לפונים מתחומים שונים, מידע שלא ניתן לקבל משום גורם אחר.