סריקת מחברות בחינה
 
בכל קורס וקורס נסרקות מחברות הבחינה, זאת על-מנת לשפר את השירות הניתן לכם כסטודנטים ולהקל בעיקר בתקופת הבחינות. הנחיות ניתנות בכל שלב ובכל מסך לאחר ההזדהות.
  
כל מחברות הבחינה בכל קורס יסרקו. צפייה והורדה של מחברות הבחינה תיעשה באמצעות האתר. הנחיות ניתנות בכל שלב ובכל מסך לאחר ההזדהות.
ערעורים- סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה תוך 3 ימים מיום פרסום הציונים.
הערעור יועבר למרצה רק בתום 3 ימים עם סגירת המערכת (ערעורים שיוגשו ישירות למרצה הקורס לא יטופלו).
במידה ויש בעיה עם הסריקה (חסר עמוד, סריקה לא ברורה). יש להגיש בקשה לסריקה חוזרת דרך המערכת.
 
מצגת הסבר אודות מערכת הערעורים- לחץ כאן

הערות, תגובות, תקלות שלא נפתרו יש להפנות אל מזכירות המחלקה.
 
אתר יחידת הבחינות
באתר נמצא כל המידע הרלוונטי לסטודנטים בנושא בחינות.
חובתך להתעדכן במועדי הבחינות ומיקומן. ייתכנו שינויים במקום ושעת הבחינה.