​​​​​יתקיימו בין השעות: 11:00-12:00, חדר 003

                                        29.11.17- משותף למימון+יזמות ואסטרטגיה

מרצה: ניראון חשאי

06.12.17

מרצה: רננה פרס

03.01.18

מרצה: דנה טבת


02.05.18​סמינר משותף עם ה"א וקבה"ח

מרצה: ליאת לבונטין

16.05.18 (13:00) - סמינר משותף עם ה"א וקבה"ח

מרצה: שאול אורג 

06.06.18

מרצה: מירב שוהם​​​