​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות: 11:00-12:00, חדר 003


24.10.2018 (משותף עם ה"א וקבה"ח)

מרצה:  און אמיר

UC San Diego​31.10.2018

מרצה:


14.11.2018

מרצה:


21.11.2018 (משותף עם ה"א וקבה"ח)

מרצה:  יאיר ברנסון

Bar-Ilan University​


05.12.2018

מרצה:


02.01.2019

מרצה: גידי נווה

Wharton, Upenn ​20.03.2019

מרצה:  

03.04.2019 (משותף עם ה"א וקבה"ח)​

מרצה:  דינו לוי

TAU​


15.05.2019

מרצה:  ברק ליבאי

IDC​05.06.2019

מרצה: יעל שטיינהרט

TAU ​
​​