מידע למתעניינים בלימודי תואר שלישי בפקולטה לניהול

 
אחת ממטרות הפקולטה היא לאפשר לימודים ברמה של תואר שלישי בתחומי הניהול. מועמדים ללימודי תואר שלישי נדרשים לרקע קודם במדעי הניהול. מועמדים שאינם בעלי רקע בתחומי הניהול יידרשו ללמוד קורסי ליבה בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך.
     
בלימודי התואר השלישי קיימים מספר מסלולים:
מסלול  "רגיל" 
מסלול  "משולב" 
מסלול  "ישיר" 
     
מועמד רשאי להגיש בקשה לרישום למסלול הרגיל אם הוא עונה לקריטריונים הבאים: 
   • בעל תואר שני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או תואר שקול ממוסד אקדמי מוכר אחר.
   • ממוצע הקורסים מעל 85.
   • ציון עבודת הגמר מעל 90.
   • קיבל את הסכמתו של איש סגל (בדרגת מרצה בכיר לפחות) מהפקולטה לניהול להנחותו.
     
מודגש כי תנאים אלה הינם תנאי סף לרישום ואינם מבטיחים קבלה לתוכנית הלימודים לתואר שלישי. החלטת הקבלה תיקבע על ידי ועדת תלמידי מחקר על פי כלל נתוני המועמד. 
 
באתר הפקולטה מופיעה רשימה של סגל החוקרים בפקולטה לניהול לצורך בדיקת אפשרות הנחיה. לפני פניה לחברי סגל לבחינת אפשרות הנחיה יש לעיין בדפי האינטרנט של החוקרים על מנת לוודא את ההתאמה בין תחומי המחקר שלהם למחקר אותו מתכוון המועמד לבצע. 
       
על המועמד לצרף את המסמכים הבאים:
   • גיליון ציונים של תואר ראשון + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג). 
   • גיליון ציונים של תואר שני + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג). 
   • תוצאות מבחן ה- GMAT או ה- GRE. כל חלקי המבחן לרבות החיבור יילקחו בחשבון.
   • קורות חיים מעודכנים.
   • המלצות. חובה לצרף המלצות מכל המנחים לתואר השני. בנוסף יש לצרף שתי המלצות מאנשי אקדמיה בעלי תואר
        שלישי, עם עדיפות לאנשים שהיו מעורבים בשיפוט התיזה. 
   • הצהרת כוונות (Statement of purpose). הצהרת כוונות מקובלת הינה באורך של כ- 400-800 מילים. הצהרת הכוונות
        צריכה לפרט את הנושאים הבאים:
        * תחומי העניין של המועמד וכיווני המחקר אותו הוא מעוניין לבצע במסגרת הדוקטורט.
        * מהן הסיבות והמוטיבציה שמניעים את המועמד לבחור בלימודי דוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון
           בנגב.
        * יעדים שהמועמד שואף להשיג בטווח הארוך במישור המקצועי.
ניתן לצרף מסמכים רלבנטיים נוספים שיכולים להצביע על איכויות אקדמיות ומחקריות.
     
למסלול "המשולב " יכולים להגיש מועמדות תלמידים לתואר שני הנמצאים בשלבים מתקדמים של המחקר לתזה כפי שמפורט בתקנון בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן.
למסלול "הישיר " יכולים להגיש מועמדות תלמידים אשר סיימו לימודים לתואר ראשון בהצטיינות, תוך שלוש שנים מתום לימודיהם. מסלול זה מאפשר לימודים לדוקטורט ללא רישום קודם בתכנית הלימודים לתואר שני. 
       
​תכנית הקורסים בדוקטורט 
   • 2 קורסים מתודולוגיים (ללא נקודות זכות), הקורס "חקר שווקים" והקורס "שיטות מחקר במדעי ההתנהגות". קורסים
        אלה מיועדים לכל מי שמתעתד לקבל דוקטורט בניהול. הכשרת תלמידי מחקר בפקולטה לניהול הינה הכשרה
        כללית המיועדת לתת כלים למגוון עבודות מחקר ולא רק לצורך כתיבת הדוקטורט. נדרש לעבור קורסים אלה בציון
        של לפחות 85 בכל אחד מהם.
   • 3 קורסים לפחות בתאום עם המנחה – נושאי נקודות זכות (לפחות 9 נק"ז במצטבר). נדרש לעבור קורסים אלה בציון
        של לפחות 85 בכל אחד מהם.
   • סמינר תלמידי מחקר (חלק א' וחלק ב') – ללא נקודות זכות.
   • כתיבה אקדמית באנגלית.
       
ממועמדים שאינם בעלי רקע קודם בתחומי הניהול יידרשו בנוסף לאמור לעיל גם קורסי ליבה כקורסי השלמה לפי כיווני ההכשרה – ללא נקודות זכות:
 •  במנהל ומדיניות  ציבורית – סטודנט שלא למד בעבר קורסים בתחומים של מדיניות  ציבורית, מדע המדינה, כלכלה ומנהל עסקים, ומבקש ללמוד לדוקטורט במסלול מדיניות ציבורית, יידרש לקורסים הבאים: 
    - מדיניות ציבורית או מנהל ציבורי – קורס אחד מבין השניים
    - מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית או מדיניות כלכלית ויישומית –קורס אחד  מבין השניים
    - במקרה שלמועמד יש רקע קודם בכלכלה או מנהל עסקים, הוא יידרש לשני הקורסים של מנהל ומדיניות ציבורית
    - במקרה שלמועמד יש רקע קודם במדיניות ציבורית/מדע המדינה, הוא יידרש לשני הקורסים הכמותיים/כלכליים 
 • במנהל עסקים – יידרשו 3 קורסי ליבה מתוך התחומים:  1) כלכלה 2) מימון וחשבונאות 3) מדעי ההתנהגות 4) שיווק      5) אסטרטגיה. קורסי הליבה יילמדו מתוך התחומים הללו, לא כולל התחום שבו עוסק הדוקטורט. שלושת הקורסים יהיו מתוך שלושה תחומים שונים מתוך החמישה לעיל. נדרש שלפחות קורס אחד יהיה או בתחום הכלכלה או בתחום מימון וחשבונאות.
 • בניהול מערכות בריאות – יידרשו הקורסים מערכות בריאות בישראל, מערכות בריאות בעולם, כלכלת בריאות (כלכלת בריאות יהיה ניתן להמרה בקורס אפידמיולוגיה במידה והוא לא נלקח כקורס מתודלוגי). 

  מידע חיוני נוסף     
 • אתר האינטרנט של בית ספר קרייטמן (לחץ כאן​ )מכיל את התקנון האקדמי והליכי הרישום, כולל טפסים.
  תקנון זה הנקרא "תקנות וסדרי לימוד לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.)", מפרט את 
  כל  החובות, הזכויות וההליכים בלימודי התואר השלישי. המידע המופיע כאן אינו מהווה תחליף 
  לתקנון ובכל מקרה של סתירה התקנון הוא הקובע. 
  לצפייה בעבודות דוקטורט שנעשו בפקולטה לחץ כאן ( הזן תואר שלישי, מחלקה 680 )
  למי שמעוניין להתכונן לבחינת ה- GMAT, יש בספריה חומרי הכנה, לרבות ספרים אלקטרוניים שאפשר לקרוא אונליין במחשב מהבית. זאת בנוסף לספרי הכנה שיש בין היתר בצומת ספרים בקמפוס.

  מועמד המבקש לברר פרטים נוספים יפנה לגב' ריקי גרשון בדואר אלקטרוני: SoMDep@som.bgu.ac.il  
  או בטלפון:  08-6472250 / 190.