​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות: 12:15-13:15

22.11.17 (חדר 300)

06.12.17 (חדר 107)

03.01.18 (חדר 300)

21.03.18 (חדר 300)

02.05.18 (חדר 300)​

06.06.18 (חדר 300)

​​