​​​​​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות: 12:15-13:15

31.10.2018 (חדר 300)

14.11.2018 (חדר 300)

05.12.2018 (חדר 300)

שעה 10:00- 

Dr. Oded Ravid 


שעה 12:15- 

Paul C. Light​​

02.01.2019 (חדר 300)

​שעה 11:15 

יוסי הנבנישתי

שעה 12:15: ​

ד"ר יעל הראל

20.03.2019 (חדר 300)​

03.04.2019 (חדר 300)

15.05.2019 (חדר 300)​

05.06.2019 (חדר 300)​​​