​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות: 12:15-13:15

31.10.2018 (חדר 300)

14.11.2018 (חדר 300)

05.12.2018 (חדר 300)

02.01.2019 (חדר 300)

20.03.2019 (חדר 300)​

03.04.2019 (חדר 300)

15.05.2019 (חדר 300)​

05.06.2019 (חדר 300)​​​